Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. Режими зберігання зернових мас

Вивчення властивостей зернових мас і впливу на них умов на­вколишнього середовища показало, що інтенсивність усіх фізіологіч­них процесів у них залежить від одних і тих самих факторів, най­важливішими з яких є: вологість зернової маси і навколишнього се­редовища; температура зернової маси та оточуючих її об'єктів; до­ступ повітря до зернової маси.

На регулюванні параметрів цих факторів і ґрунтуються три ре­жими зберігання зернових мас: 1) у сухому стані, тобто з вологістю, близькою до критичної; 2) в охолодженому стані, тобто за умов, коли температура їх знижена до таких меж, що вона значно гальмує життєві функції компонентів зернової маси; 3) без доступу повітря.

Перспективним є також хімічне консервування зернових мас, тобто обробка їх деякими органічними кислотами, від яких гинуть усі живі компоненти зернової маси і які таким чином захищають її від біологічного псування.

Вибір режиму зберігання залежить від певних умов, особливо від кліматичних умов місцевості, де розташоване господарство, типів зерносховищ і їх місткості, технічних можливостей господарства для приведення партій зерна до стійкого при зберіганні стану, цільового призначення, якості партій зерна, економічної доцільності застосу­вання того чи іншого режиму.

Найкращі результати можливі за комплексного застосування режимів, наприклад при зберіганні сухої зернової маси в умовах низьких температур з використанням для охолодження холодного сухого повітря під час природних перепадів температур.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

3. Режими зберігання зернових мас