Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1.1. Регламентування відносин внутрігосподарських підрозділів і органу управління підприємством

3.1.1. Регламентування відносин внутрігосподарських підрозділів і органу управління підприємством

Підрозділ сільськогосподарського підприємства (далі — підрозділ) є його складовою частиною, яка одержує завдання з виробництва продукції (послуг) і результати діяльності якої обліковуються відокремлено. Діяльність, права й обов’язки кожного підрозділу регламентуються Положенням про підрозділ. Завдання останнього на господарський рік, розміри економічного стимулювання та інші умови його діяльності визначаються внутрігос-
подарськими договорами, які укладаються між дирекцією підприємства (менеджером) і кожним підрозділом.

Дирекція підприємства (менеджер) — це орган його управління, який створюється зборами учасників відповідно до статуту підприємства, що відображає його організаційно-правову форму. Так, у товаристві з обмеженою відповідальністю, акціонерному товаристві та приватному підприємстві це може бути дирекція,
а у фермерському господарстві — менеджер. Дирекція підприємства визначає: перелік (кількість) внутрішніх структурних одиниць (підрозділів); організаційно-економічний статус підрозділів як центрів відповідальності; склад і кількість земельних угідь, основних і оборотних засобів виробництва, що передаються підрозділам для виробничого використання з метою забезпечення виконання їхніх завдань згідно з характером та обсягами виробництва; кількість і персональний склад працівників підрозділів за поданням їх керівників з подальшим належним оформленням трудових відносин на засадах найму; щорічні завдання відповідно до характеру діяльності підрозділу; оціночні показники діяльності підрозділів та системи їхньої економічної мотивації (стимулювання); форми обліку, контролю, документообіг і внутріш-ню звітність центрів відповідальності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+