Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.18. Загальні відомості про WWW

WORLD WIDE WEB (WWW) — це інформаційна служба (сервіс) мережі Інтернет. WWW побудована на технології, в основу якої покладене поняття гіпертексту.

Для швидкого маніпулювання з гіпертекстовими доку­ментами був спроектований протокол HTTPHyperText Transfer Protocol). Доступ до ресурсів Інтернет (в тому числі засоби гіпермедіа) здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення, що називається Веб броузер. У вітчизняній літературі Веб броузер переводять як «програма перегляду служби Веб», що природно відповідає Функціональній спрямованості цього програмного забезпе­чення, але у викладі матеріалу краще використовувати транслітерацію англійського терміна — Веб броузер (до речі, У літературі можна зустріти як термін «броузер», так і «брау­зер». Стандартного визначення ще не прийнято). Документи для системи WWW готуються спеціальним чином з викорис­танням спеціальної мови HTML (HyperTextMarkup Language) — це система для маркування різних частин Веб документів, що говорить Веб броузеру, як відображати текст, посилання, графіку і різноманітні медіа. Системою адре­сації, що використовується в WWW і пропонується, як стан­дарт адресації для всієї мережі Інтернет є URL (Uniform Resourse Locator) — уніфікований локатор ресурсів. URL містить інформацію про метод доступу, сервер доступу, но­мер порту (інформація про порт може бути опущена) і шлях до файлів, до яких потрібен доступ.

Тобто для повного розуміння того, що собою представляє WWW і як готуються документи для представлення на WWW сервері, необхідно засвоїти чотири основних поняття: Веб броузер, URL, HTTP, HTML.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+