Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.19. Основні поняття, що складають сутність WWW (Веб)

Веб броузер

Веб броузер — це програма-кліент, що використовується

для перегляду матеріалу (документів), підготовленого для Веб. Прикладами Веб броузерів можуть бути такі програми: Internet Explorer, Netscape Navigator, Mosaic, MacWeb та інші. Броузери можуть інтерпретувати Інтернет адреси (URL), маркери мови HTML, а також розуміти такі Інтернет протоколи, як HTTP і FTP.

Uniform Resource Locator

Uniform Resource Locator (URL) — це схема (шаблон), з використанням якої адресуються Інтернет ресурси в Веб. URL — це стандарт для визначення місцезнаходження об'єкта мережі Інтернет. URL діє як адреса не тільки для да­них, але також і для інших ресурсів Інтернет.

HyperText Transfer Protocol

HyperText Transfer Protocol (HTTP) — це Інтернет прото­кол, що спроектований спеціально для швидкого маніпулювання з гіпертекстовими документами. Подібно іншим Інтер­нет протоколам, таким як FTP, HTTP — це клієнт-сервер про­токол. У моделі клієнт-сервер програма клієнт, що вико­нується на комп'ютері користувача, надсилає запит до програ­ми сервера, що виконується на іншому комп'ютері в мережі Інтернет. Відповідь на запит сервер надсилає знову клієнтові. У процесі обміну цими повідомленнями, клієнт і сервер вико­ристовують протокол (сукупність правил, згідно яким комп'ютери взаємодіють між собою). HTTP був сконструйова­ний спеціально для роботи з гіпертекстовими документами.

HyperText Markup Language

HyperText Markup Language (HTML) — це мова маркерів, що використовується для створення гіпертекстових доку­ментів для Веб і яка дозволяє створювати гіпертекстові зв'яз­ки, заповнювати форми, включати малюнки, які можна ви­бирати мишкою, тощо.

Написання HTML документа включає такі два аспекти, як технічний (правильне конструювання HTMLдокумента) і дизайнерський (візуальне представлення документа). Пер­ший аспект пов'язаний зі знанням основ мови HTML і пра­вил конструювання HTML документа. Другий аспект пов'язаний зі смаком розробника HTML документа, а також з досвідом роботи з іншими зразковими HTML документами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+