Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.5. Консолідований звіт про зміну у власному капіталі

3.5. Консолідований звіт про зміну у власному капіталі

Форма звітності про зміни у власному капіталі визначена Міжнародними стандартами рахівництва (International Accounting Standards, IAS)1. Відповідно до стандартів звіт має містити мінімальну інформацію про рух власного капіталу. Консолідований звіт про зміну у власному капіталі корпорації «Мак Дональдс» складений у вигляді матриці. Матриця (табл. 3.5) досить складна, але вона містить практично всю необхідну інформацію про рух власного капіталу. У ній відбиті зміни в номінальній вартості звичайних акцій, зміни в додатково оплаченому капіталі, нерозподіленому прибутку, викуплених акціях, виплачених дивідендах, а також відображено чистий прибуток, скоригований на результат переоцінки валют. Отже, матриця дає повну інформацію, що становить інтерес для акціонерів та кредиторів.

Протягом 2001 р. обсяг додатково оплаченого капіталу зріс за рахунок зростання нерозподіленого прибутку і додатково оплаченого капіталу. Корпорація викупила акції з обігу, що значно знизило суму власного капіталу. До інших акумульованих доходів (на 31 грудня 2001 р. — 421,5 млн дол.) віднесені результати переоцінки валют, оскільки ресторани корпорації отримують прибуток у валютах країн, де вони розташовані. Ураховані також витрати за планом участі менеджерів і службовців у прибутках корпорації. Учасники цього плану, як правило, інвестують отримані суми у звичайні акції корпорації. План є одним із варіантів реінвестування прибутку (див. докладніше розд. 8).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+