Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. 4. E-mail адресація

Щоб послати повідомлення електронною поштою, недо­статньо ввести тільки ім'я комп'ютера, на який відправ­ляється повідомлення, необхідно також вказати кому адре­сується це повідомлення. Пригадаємо, що при відправці лис­та звичайною поштою, визначаються два параметри: ім'я ко­ристувача і його адреса. Таким же чином «діє» і електронна пошта. Якщо була вказана тільки адреса, то тим самим був виділений тільки хост-комп'ютер (комп'ютер, який повинен приймати поштове повідомлення). Необхідно також вказати ім'я одержувача пошти. Тоді лист може дійти до адресату і зберегтися в поштовому ящику.

Формат адреси електронної пошти має такий загальний вигляд:

ім'я_користувача@адреса_хост-комп'ютера

Маршрутизатори2 обробляють тільки ту частину команд­ного рядка, яка розташована праворуч від знака @, інфор­мацію зліва від нього, а саме ім'я користувача, читає хост-комп'ютер.

Передача інформації в мережі відбувається в пакетному режимі — кожний комп'ютер формує пакет повідомлень для вузлового комп'ютера і передає всі повідомлення протягом одного сеансу зв'язку. При цьому, якщо на вузловому комп'ютері мережі є повідомлення, які були призначені для передачі на термінальний (кінцевий) вузол, то їх передача виконується під час цього ж сеансу зв'язку. Якщо під час се­ансу відбувся обрив зв'язку, то порція повідомлень, що не дійшли, передається під час наступних сеансів.

Необхідно відзначити, що адреси електронної пошти на­багато складніші, ніж Інтернет-адреси. Вони мають велику складність за рахунок того, що світ електронної пошти більше, ніж світ Інтернету, електронна пошта повинна адре­суватися особі, а не тільки комп'ютеру, персональні назви (імена) іноді додаються як коментарі в адресах електронної пошти.

Отже, поштова адреса в мережі Інтернет складається з ад­реси комп'ютера і призначеного для користувача імені, яке відокремлене «@». Частина, яка стоїть праворуч від @ нази­вається доменом і описує розташування адресата. Якщо роз­глядати домен справа наліво і розбити його крапками на ок­ремі слова, то отримаємо піддомени, які поступово уточню­ють, де шукати вказану поштову скриньку. '•

Домен, — це повна адреса, за якою буде відправлено або отримано повідомлення (рядок 'Куди:' на конверті), а піддо­мени — ця назва країни, міста, вулиці, номер будинку.

2 Маршрутизатор — спеціальна програма, яка відповідає за правильне проходження пакетів в мережі.


Домен не описує шлях, по якому необхідно передавати повідомлення, а тільки пояснює, де знаходиться адресат. По­штові служби самі вибирають маршрут доставки повідомлен­ня. Найправіший піддомен (у разі України — иа) нази­вається доменом верхнього рівня і частіше всього означає код країни, в якій знаходиться адресат.


Зауважимо, що створити ЧАТ легко, а підтримувати його в працюючому стані набагато важче. А робити це необхідно, оскільки не відвідуваний протягом місяця ЧАТ автоматично знищується з підтримуючої його системи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+