Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4. РИНКОВИЙ ПОПИТ І ЙОГО ЕЛАСТИЧНІСТЬ

До цього часу йшлося про індивідуальний  попит та попит на конкретний продукт індивіда. Однак на ринку ці індивідуальні попити об'єднуються в ринковий попит. Завдання цієї теми — з'ясувати, як він формується, визначити способи вимірювання си ли, з якою ті чи інші фактори впливають на кіль кість товарів, яку споживач готовий придбати.