Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІН НА ТОВАРИ І ПОСЛУГИ СПОЖИВЧОГО РИНКУ

Усі діючі в економіці ціни є взаємопов'язаними та взаємообумовленими й утворюють систему, яка складається з окремих блоків — оптові, закупівельні, роздрібні ціни, тарифи на послуги, світові ціни та ін. Зміна цін в одному з головних блоків досить швидко поширюється на усі інші.

Провідну роль у системі цін відіграють ціни на продукцію базових галузей промисловості (вугільна, нафтова, газова, електроенергетика, металургія). Зміна цін на енергоносії швидко відбивається як на рівні цін промислової продукції всіх галузей, так і на рівні цін на послуги підприємств невиробничої сфери.

Динаміка цін на продукцію сільського господарства впливає на зміну цін у галузях легкої та харчової промисловості. З іншого боку, «хвиля» підвищення цін у галузях паливно-енергетичного комплексу через деякий час повертається до цих же галузей у вигляді підвищення цін на матеріально-технічні ресурси, що «споживаються» у процесі виробництва (машини, обладнання, будівельні матеріали, виробничий інвентар та ін.

Отже, тісний взаємозв'язок і взаємозалежність цін в умовах ринку можна пояснити такими обставинами:

• усі ціни формуються на єдиній методологічній основі, якою є об'єк­тивні закони ринкового господарства — закон вартості, ринкової рівноваги, грошового обігу, середньої норми прибутку та ін.;

• усі підприємства, галузі виробництва взаємодіють за допомогою цін і утворюють єдиний господарський механізм у межах країни, регіону, міста. Взаємозв'язок підприємств і галузей може бути виробничим, економічним, технологічним;

• тісний зв'язок існує між системою цін і економічним середовищем, у якому вони діють: елементами ринку (ціна — попит — пропозиція), станом розвитку конкуренції, структурою форм власності.

Взаємозв'язок і взаємозалежність цін в єдиній системі не лише не виключає самостійного руху окремих блоків цін та цін на конкретні товари й послуги, але передбачає такий рух на основі цінової політики, стратегії

Маркетингу й загальної економічної стратегії розвитку підприємства.