Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5. 3. Основні моделі реалізації дистанційного навчання

Існує три основні моделі реалізації дистанційного навчання4:

1.       Розподілена класна кімната (distributed classroom).

2.       Незалежне (кореспондентське) вивчення (independent
learning).

3.       Навчання/вивчення з використанням комп'ютерних
комунікації (імітація класної кімнати) (opening learn
ing -(-class). ­

Перша модель — основні характеристики

1.  Згідно данної моделі, навчання учнів, котрі знаходять­
ся в аудиторії і віддалених від неї, іде одночасно за рахунок
використання інтерактивних телекомунікаційних техно­
логій. Навчальна структура (універсітет, інститут, академія
та інші) і викладацький склад (навчальна частина) викону­
ють контроль кроків і місця навчання.

2.          Заняття включають використання синхронних ко­
мунікацій, тому учні і викладачі мають бути в одному і тому
ж місці і часі (хоча б один раз на тиждень).

3.          Кількість задіяних місць може варіюватися від двох
(один до одного) до п'яти або більш (один до багатьох).
Технічна (мережеві комунікації,  установка обладнання)
складність зростає із зростанням кількості задіяних місць.

4.    Навчальні організації можуть обслужити невелику
кількість студентів у себе, тому зручно, що частина з них мо­
же одержувати послуги вдома і на робочому місці.

Друга модель — основні характеристики

1.       Не існує занять в аудиторії; учні вчаться незалежно,
слідуючи детально розробленому підручнику за програмою.

2.       Учні мають нагоду спілкуватися з викладачем і в дея­
ких випадках з іншими учнями.

3.       Представлення змісту курсу відбувається шляхом ви­
користовування друкарських матеріалів,  CD,  відеокасет.
Весь цей матеріал учні можуть переглянути на місці і зроби­
ти власний вибір.

Третя модель — основні характеристики

1.     Представлення змісту курсу відбувається шляхом ви­
користовування друкарських матеріалів, CD, відеокасет, Веб
сторінок. Весь цей матеріал учні можуть переглянути на
місці і зробити власний вибір, як індивідуально так і обгово­
ривши його в групах.

2.     Учні збираються разом в спеціально обладнаних класах
(або у себе вдома, на робочому місці) і, використовуючи інте­
рактивні телекомунікаційні технології, спілкуються з ви­
кладачем, обговорюють і уточнюють поняття, виконують за­
вдання, що допомагають їм придбати знання (робота в групі,
лабораторні роботи,  проекти,  моделювання і розв'язання
інших прикладних задач).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+