Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5. 6. Користувачі дистанційного навчання

Далі опишемо потенційних користувачів дистанційного навчання. Це:

>  фахівці, які вже мають освіту і бажання підвищити
свою кваліфікацію, придбати нові знання або отримати
другу освіту;

>  широкий контингент споживачів освітніх послуг, які
готуються до вступу до вузів;

>  особи, котрі не мають нагоди отримати освітні послуги в
традиційній системі освіти через обмежену пропускну
спроможність цієї системи, неможливості поєднання на­
вчання з роботою (сільські мешканці, вахтовики, і т. п.)

>  особи, котрі проходять дійсну термінову службу в ря­
дах Збройних Сил, а також офіцери, котрі звільняють­
ся в запас, і члени їх сімей;

>    особи, котрі мають медичні обмеження для отримання
регулярної освіти в стаціонарних умовах (які потребу­
ють навчання вдома);                  

>   суб'єкти і об'єкти пенітенціонарної системи (ув'язнені і
персонал, який їх обслуговує);

>   особи, які мають бажання отримати освіту в закордон­
них освітніх установах;

>   іноземні громадяни, які бажають отримати освіту в Ук­
раїні, але не мають нагоди приїхати для навчання з
різних причин;

>   особи будь-якого віку, котрі проживають у віддалених і
малоосвоєних регіонах країни;

>   фахівці, які вже мають освіту і бажають придбати нові
знання або отримати другу освіту;

>   талановиті і просунуті індивіди, котрі прагнуть отрима­
ти додаткові знання, другу паралельну освіту, пройти
освітню програму в стислі терміни;

>   різні категорії фахівців, яким потрібна перепідготовка
і підвищення кваліфікації;

>   особи, які бажають виконати спеціальні освітні програ­
ми, що складаються з курсів, які надаються різними
навчальними закладами, у тому числі навчальними за­
кладами різних країн;

>   безробітні  і  біженці,   зареєстровані у федеральній
службі і муніципальних центрах.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+