Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.14. Телеуніверситети

Ця нова інституційна форма університетської освіти також була заснована на об'єднанні ресурсів традиційних універси­тетів, але це об'єднання набагато сильніше, ніж у разі кон­сорціуму університетів. Телеуніверситет сам розробляє і достав­ляє курси, присуджує вчені ступені, видає дипломи і сертифіка­ти, використовуючи професорсько-викладацький склад, класні аудиторії і інші ресурси традиційних університетів,

Ця модель сучасної університетської освіти найбільш яск­раво втілилася в діяльності Національного технологічного університету США — НТУ. НТУ входить в перші 5% всіх Аме­риканських технічних університетів, проранжируваних по числу студентів, котрі навчаються за програмами на отриман­ня ступеня магістра технічних і комп'ютерних наук. В даний час НТУ об'єднує ресурси 46 провідних університетів СІЛА, залучаючи їх професорсько-викладацький склад, розроблені ними курси, так само, як і класні аудиторії цих університетів, для створення і доставки навчальних телевізійних курсів в більш ніж 300 місць на так звані робочі майданчики, що нале­жать суспільним і приватним високотехнологічним ор­ганізаціям. Це стало можливим завдяки тому, що НТУ підтри­мує функціонування одної з найбільших в світі мереж цифро­вого компрес-телебачення. Мережа супутникового зв'язку ре­алізує односторонню передачу відеоінформації або двосторон­ню передачу аудіоінформацїї. Контроль за діяльністю мережі здійснює Центр управління мережі НТУ в Колорадо, що дозво­ляє вести трансляцію по 14 каналам цілодобово і всі сім днів на тиждень. Основними користувачами послуг НТУ є суспільні і приватні високотехнологічні організації. Тому ви­сока концентрація робочих майданчиків НТУ спостерігається в таких місцях, як Силіконова Долина, Міннеанаполіс, Чіка-го, Бостон, Вашингтон і інших центрах високих технологій.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+