Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.3. Використання виробничої функції при плануванні

5.3. Використання виробничої функції при плануванні

У першому розділі даного посібника ми ознайомилися з основними принципами функціонування виробничої функції, її стадіями та взаємозв’язками. На цій базі будується процес прийняття рішень і планування. Наприклад, виробнича функція показує, як урожайність кукурудзи залежить від норми висіву насіння. При цьому передбачається, що всі інші чинники впливу на врожайність (попередники, внесення поживних речовин, їхня структура тощо) залишаться незмінними. Таким чином, дана
виробнича функція показуватиме менеджеру, як кількість висіяного насіння впливатиме на обсяг виробництва зерна кукурудзи.

Таблиця 5.2

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ
ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ ВРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ
НА ЗЕРНО І НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ НА 1 га

Норма висіву, зерен на 1 га

Урожайність, ц на 1 га

Питомий обсяг
виробництва (ПО), ц/1000 зерен

Маржинальний обсяг виробництва (МО), ц на 1 га

Приріст МО, ц на 1 га

1

2

3 (п. 2 / п. 1 × 1000)

4

5

4942

7,8

1,58

7,8

×

9884

17,1

1,73

9,3

1,6

14 826

27,6

1,86

10,5

1,2

19 768

39,1

1,98

11,5

1,0

24 710

51,2

2,07

12,1

0,6

29 652

63,6

2,14

12,4

0,3

34 594

76,8

2,21

13,2

0,8

39 536

88,1

2,23

11,3

–1,9

44 478

99,5

2,24

11,4

0,01

49 420

110,1

2,23

10,6

–0,8

54 362

119,4

2,20

9,3

–1,3

59 304

127,2

2,14

7,8

–1,5

64 246

133,2

2,07

6,0

–1,8

69 188

136,9

1,98

3,7

–2,3

74 130

138,2

1,86

1,7

–2,0

79 072

136,8

1,73

–1,4

–3,1

У табл. 5.2 наведено дані, що характеризують вказану залежність, а на рис. 5.1 графічно зображено дану виробничу функцію та її взаємозв’язок з показниками приросту врожайності.

Рис. 5.1. Взаємозв’язки обсягів виробництва
при виробничій функції

З наведених розрахунків і графіків видно, що внаслідок збіль­шення норми висіву кукурудзи відбувається поступове зростання її врожайності, але лише до певної величини (74 130 зерен на 1 га), після чого врожайність починає знижуватися. При цьому зростання врожайності відбувається нерівномірно — спочатку вищими темпами, потім темпи приросту зменшуються і, нарешті, набувають від’ємного значення.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+