Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.6. Бюджетне планування в менеджменті

5.6. Бюджетне планування в менеджменті

Планування в менеджменті складається з двох основних частин — розробки плану і складання на основі плану планових бюджетів.

Загальна схема процесу планування має такий вигляд:

При цьому в сільськогосподарському підприємстві складають такі бюджети:

виробничі бюджети в рослинництві;

виробничі бюджети в тваринництві;

виробничі бюджети допоміжних, обслуговуючих, переробних та інших підрозділів підприємства;

часткові бюджети;

загальний бюджет загалом по господарству;

бюджет руху готівки.

Мета бюджетного планування — визначити конкретні завдання на плановий період (рік, квартал, місяць) та їх ресурсне забезпечення. Отже, бюджетне планування полягає в обґрунтуванні розмірів, взаємозв’язків і джерел виникнення доходів та витрат у процесі конкретного управлінського чи виробничого циклу. Бюджети забезпечують визначення результативних показників діяль­ності виробничих підрозділів господарства загалом й створю-
ють основу для розробки і порівняння альтернативних варіантів планових завдань. Крім того, вони надають можливість визначати: суму необхідного операційного капіталу на плановий період; виробничі витрати за їх статтями і видами; прибуток за підрозділами, галузями та по підприємству загалом; суму необхідного кредиту чи коштів на поповнення оборотного капіталу; вартісну оцінку ресурсів. Бюджетне планування створює також основу для моніторингу й контролю діяльності виробничих підрозділів і підприємства загалом протягом планових періодів.

Узагальнюючи значення бюджетів, можна виділити такі їх зав­дання:

Визначати потребу в ресурсах для виробничих підрозділів та підприємства загалом.

Кількісно обґрунтовувати плани менеджерів шляхом обчис­лення вартості управлінських рішень.

Порівнювати доходи та витрати від здійснення альтернативних дій, визначаючи найефективніші напрями використання ресурсів.

Координувати діяльність структурних підрозділів підприємства і спрямовувати їх на досягнення мети організації.

Створювати надійну основу для оперативного аналізу і контролю за діяльністю структурних підрозділів підприємства.

Здійснювати мотивацію працівників підприємства через їх залучення до процесу розробки бюджетів, виконувати бюджет, досягати його кінцевих результатів.

Проводити моніторинг та оперативний і поточний контроль виконання управлінських рішень та досягнення установлених у бюджетах цілей.

Детальний розгляд кожного виду бюджету та методика його розробки подані в наступному розділі посібника.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+