Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.1. Виробничий цикл: суть, значення, структура

Виробничий цикл – це інтервал часу від початку до закінчення процесу виготовлення продукції, тобто час, протягом якого запущені у виробництво предмети праці перетворюються у готову продукцію. Він обчислюється для одного виробу або певної їх кількості, що виготовляється одночасно.

Виробничий цикл характеризується структурою і тривалістю.

Структура виробничого циклу – це склад і співвідношення витрат часу на різні види операцій і перерви в процесі виробництва.

Структура виробничого циклу

 
 
 

 

 

Рис. 1.

Перерви у робочий час поділяються на перерви партіонності та чекання.

Перерви партіонності виникають тоді, коли предмети праці обробляються партіями.

Партія предметів – це певна кількість однакових предметів, які обробляються на кожній операції безперервно, з одноразовою витратою підготовчо-заключного часу.

Предмети партії обробляються не одночасно, а по одному або декілька штук. Кожний предмет праці чекає спочатку своєї черги на обробку, а потім кінця обробки всієї партії.

Наприклад: партія має 5 предметів

І операція      

1

2

3

4

5

ІІ операція

..............

Перерви партіонності обчислюються не окремо, а разом з тривалістю технологічних операцій, утворюючи технологічний цикл.

Перерви чекання виникають внаслідок несинхронності операцій виробничого процесу:

.........

Перерви чекання виникають також тоді, коли не одночасно виготовляються деталі, що входять до одного комплекту.

Конкретна структура виробничого циклу залежить від:

1) особливостей продукції,

2) технологічних процесів її виготовлення,

3) типу виробництва та інших факторів.

У безперервних виробництвах (хімічному, металургійному і т.п.) найбільшу частку у виробничому циклі займає час виробництва.

У дискретних виробництвах перерви становлять істотну частку виробничого циклу. Особливо тривалі перерви у одиничному виробництві, менші – в серійному,  мінімальні – у масовому.

Обчислення виробничого циклу при паралельному

та послідовному способах сполучення операцій

Виробничий цикл може обчислюватися як для окремих предметів (деталей, вузлів, виробів), так і для їх партій.

Величина циклу розраховується за складовими його елементами. Для виробів з тривалим циклом величина останнього обчислюється у календарних днях, у цьому випадку враховуються всі перерви.

Короткі цикли (до 5 днів) обчислюються у робочих днях і вихідні дні не враховуються.

У ряді випадків виконання допоміжних операцій співпадає з часом перерв, особливо перерв чекання. Тоді величина циклу менше суми його складових. Це треба враховувати при обчисленні загальної тривалості циклу.

Основною складовою виробничого циклу є тривалість технологічних операцій, яка становить технологічний цикл.

Технологічний цикл обробки партії предметів на одній операції дорівнює:

 
 

де Тц – технологічний цикл в одиницях часу, як правило, хвилинах;

     n – кількість предметів у партії;

     t – тривалість обробки одного предмету;

     М – кількість робочих місць, на яких виконується операція.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+