Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.2. Обчислення тривалості виробничого циклу при паралельному та послідовному способах сполучення технологічних операцій

Технологічний цикл партії предметів, які обробляються на декількох операціях, залежить також від того, як поєднується виконання операцій над предметами праці.

Існує три способи поєднання операцій технологічного процесу (три способи передачі предметів праці):

1)      послідовне

2)      паралельне

3)      паралельно-послідовне (змішане).

Послідовне поєднання операцій полягає в тому, що наступна операція починається тільки після закінчення обробки всіх предметів партії на попередній операції. Партія предметів передається з операції на операцію повністю.

Схема послідовного поєднання операцій

 

1 операція              à t1=2хв  

1

2

3

4

 

2 операція                                   _t2=1хв

1

2

3

4

3 операція                                                                 t3=1,5хв

1

2

3

4

4 операція                                                                                      t4=0,5хв

1

2

3

4

 

 
 

Технологічний цикл при такому поєднанні операцій обчислюється за формулою:

де m – кількість операцій технологічного процесу (і = 1,2... m).

За даними графіка Тmпослід = 4(2+1+1,5+0,5)=20 хв.

 

Послідовне поєднання операцій є досить простим за своєю організацією, полегшує оперативне планування і облік. Але для нього властивий тривалий цикл, бо кожний предмет лежить, чекаючи обробки всієї партії.

Послідовне поєднання операцій застосовується у одиничному та серійному виробництвах.

Паралельне поєднання операцій – характеризується тим, що предмети праці після закінчення попередньої операції відразу передаються на наступну операцію і обробляються. Таким чином, предмети однієї партії виготовляються паралельно на всіх операціях. Малогабаритні нетрудомісткі предмети можуть передаватися не поштучно, а транспортними (передаточними) партіями.

При поштучній передачі nm=1.

На графіку видно, що технологічний цикл у цьому випадку дорівнює тривалості обробки партії предметів на максимальній операції і транспортної партії – на решті операцій.

 
 

За даними графіка,

Тм пар = (2 + 1 + 1,5 + 0,5) + (4 – 1) · 2 = 11 хв.

 

Схема паралельного поєднання операцій

 

1 операція             t1=2хв  

1

2

3

4

 

2 операція                    _t2=1хв

1

2

3

4

 

3 операція                            t3=1,5хв

1

2

3

4

 

4 операція                                 t4=0,5хв

1

2

3

4

 

 
 

При паралельному поєднанні операцій порівняно з послідовним істотно скорочується технологічний цикл. Проте, якщо при цьому тривалість операцій не рівна і не кратна, тобто коли вони не синхронізовані, то на всіх операціях, крім операцій з максимальною тривалістю виникають перерви у роботі. Перерви ліквідуються за умови синхронізації операцій, коли

Паралельне поєднання операцій застосовується у масовому та великосерійному виробництвах.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+