Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.1.3. Застосування виробничих бюджетів

6.1.3. Застосування виробничих бюджетів

Необхідно зазначити, що виробничий бюджет відображає лише одну ситуацію у виробництві. Наприклад, зміна запланованої врожайності культури призведе до зміни рівня внесення добрив і засобів захисту, сум витрат на виробництво, виручки від реалізації та відповідно очікуваного прибутку. Бюджет сам по собі не визначає того рівня використання ресурсів, за якого був би отриманий максимальний прибуток. Тому потрібно розглянути кілька ситуацій для кожного виробництва і порівняти результати.

Слід зазначити, що кінцевий показник бюджету «Очікуваний прибуток (віддача на менеджмент)» — не єдина мета, заради якої здійснюються всі розрахунки. За допомогою виробничих бюджетів можна знайти багато інших корисних для управління рішень.

По-перше, складені виробничі бюджети дозволяють оцінити величину прибутку як з урахуванням альтернативних витрат, так і без них. Якщо очікуваний прибуток від здійснення даного вироб-
ництва з урахуванням альтернативних витрат є невеликим або навіть нульовим, то це ще не означає, що вирощування даної культури є недоцільним, тому що повністю використовуються техніка й обладнання, працівники отримують заробітну плату і весь інвестований у виробництво операційний капітал забезпечує альтернативний прибуток.

По-друге, після підбиття підсумку всіх доходів та витрат по конкретному виробництву можна дійти висновку про його реальну прибутковість чи збитковість. Для керівника господарства буде корисно мати оцінку того, скільки прибутку або збитку приносить вирощування гектара різних культур. Це дасть підставу для обґрунтованішого прийняття рішень у майбутньому щодо вибору культур з метою максимізації прибутковості господарства. Порівняння розміру можливого прибутку різних видів виробництв на гектарі допомагає прийняти управлінське рішення стосовно вибору найефективніших виробництв або припинення найбільш збиткових.

По-третє, за допомогою виробничих бюджетів здійснюється аналіз беззбиткового рівня виробництва. Цей аналіз дозволяє визначити мінімальну кількість продукції, яку необхідно реалізувати за визначеною ціною, щоб покрити виробничі витрати, тобто вивести виробництво на беззбитковий рівень.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+