Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.1.4. Визначення прибутковості виробництва

6.1.4. Визначення прибутковості виробництва

Визначення прибутковості виробництва дає змогу порівняти мінімальну кількість необхідної продукції з тією кількістю продукції, яку господарство планує отримати у процесі виробництва. Цей аналіз також дозволяє розрахувати мінімальну ціну реалізації продукції для покриття всіх витрат, пов’язаних з виробництвом запланованої кількості продукції. Таким чином, аналіз дає можливість оцінити мінімальну кількість продукції при певній ціні (беззбитковий рівень виробництва) або визначити мінімальну ціну реалізації при запланованій кількості продукції (беззбиткова ціна реалізації).

Загальна формула для визначення беззбиткового рівня така:

беззбитковий рівень виробництва, ц = всі витрати / ціна реалізації, грн/ц;

беззбиткова ціна реалізації, грн/ц = всі витрати / запланована кількість продукції, ц.

За допомогою бюджетів також обчислюється рівень прибутковості (Profit margin) за такою формулою:

рівень прибутковості = очікуваний прибуток / виручка від реалізації ´ 100 %.

Рівень прибутковості характеризує ефективність здійснення виробництва підприємством в умовах, що склалися на ринку, а також показує, на скільки відсотків може бути знижена реалізаційна ціна, щоб при цьому підприємство не отримувало збитків від здійснення даного виробництва.

Аналіз беззбитковості та визначення рівня прибутковості необхідно проводити як на основі усіх витрат підприємства під час здійснення даного виробництва, так і лише за змінними витратами. Аналіз беззбитковості на основі змінних витрат дозволяє знайти той рівень виробництва і цін, за якого валовий дохід буде нульовим, що дає змогу оцінити, чи зможе господарство забезпечити хоча б відшкодування оборотних засобів, що є необхідною перед­умовою продовження діяльності в короткостроковому періоді.

Для прикладу розглянемо бюджет виробництва помідорів у певному господарстві. В цьому бюджеті запланована врожайність помідорів становить 250 ц/га, що дозволяє отримати 13 750 грн виручки за ціни реалізації 55 грн/ц. Згідно з розрахунками вирощування гектара помідорів принесе господарству 3761 грн прибутку. При цьому виробництво забезпечує альтернативну вартість землі, тобто господарство, займаючись вирощуванням помідорів, спроможне заробляти достатньо коштів для внесення орендної плати за використа­ну землю (60 грн/га). Показник «Валовий прибуток» по цьому виробництву становить 4721 грн/га. Це означає, що саме стільки коштів у розрахунку на гектар залишається в господарстві для покриття своїх постійних витрат.

Для того щоб мати беззбитковий рівень виробництва при вирощуванні помідорів, тобто покрити всі виробничі витрати, господарство повинно отримати урожайність не менше ніж 181 ц/га. За урожайності та рівня витрат, що склалися в господарстві на даний момент, для забезпечення беззбитковості виробництва мінімальна ціна реалізації помідорів повинна становити 40 грн/ц. Рівень прибутковості помідорів становить 27,3 %, що є досить високим показником. Якщо врахувати, що в бюджет включені всі витрати, зокрема й альтернативні, то можна стверджувати, що дане виробництво є високоприбутковим.

Бюджетні розрахунки потребують періодичного коригування. Це пов’язано з тим, що з часом можуть відбутися зміни в технології виробництва, цінах на отримувану продукцію та ресурси тощо. Все це спричинює зміни у витратах і доходах. Відповідно змінюється й беззбитковий рівень виробництва. Крім того, порівняння запланованих доходів та витрат з фактичними даними допомагає проаналізувати відхилення і зробити бюджети досконалішими та точнішими

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+