Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Вибираючи масштаби виробництва, виробники керуються мотивом максимізацїі прибутку. Проте динаміка доходу, як одного з вирішальних факторів прибутку, багато у чому залежить від ринкової си­туації, насамперед від переважного типу конкуренції. Як відомо, залежно від конкурентного середовища ринки поділяють на чотири групи: чистої (доскона­лої) конкуренції, монополістичної конкуренції, оліго-полії та чистої монополії. Тому слід окремо розгля­нути проблему вибору обсягів виробництва та мак-симізації прибутку для кожної ринкової ситуації.