Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2.1.2. Боржник

7.2.1.2. Боржник

Безумовно Закон передбачає можливість звернення до господарського суду не тільки кредиторів, а й боржника. Крім загальних умов порушення провадження про банкрутство для боржника і кредитора Закон установлює обов’язок боржника звернутись до Суду з заявою в місячний строк у разі виникнення таких обставин: 1) задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами; 2) орган бор­жника, уповноважений відповідно до установчих документів або законодавства прийняти рішення про ліквідацію боржника, прийняв рішення про звернення в господарський суд з заявою боржника про порушення справи про банкрутство; 3) у разі ліквідації боржника не у зв’язку з процедурою банкрутства встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі.

Подання до Суду боржником заяви про порушення справи про банкрутство обумовлюється певними вимогами, а саме:

1) наявність рішення власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про звернення боржника до господарського суду з заявою;

2) наявність майна, достатнього для покриття судових витрат;

3) наявність плану санації;

4) наявність бухгалтерського балансу на останню звітну дату, підписаного керівником і бухгалтером підприємства-боржника;

5) перелік і повний опис заставленого майна із зазначенням його місцезнаходження та вартості на момент виникнення права застави;

6) протокол загальних зборів працівників боржника, на якому обрано представника працівників боржника для участі в арбітраж­ному процесі під час провадження у справі про банкрутство, а в разі неможливості скликання таких зборів — рішення конференції (зборів) представників працівників боржника.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+