Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2.1.7. Державна госпрозрахункова установа — Агентство з питань банкрутства

7.2.1.7. Державна госпрозрахункова установа — Агентство з питань банкрутства

Державна госпрозрахункова установа — Агентство з питань банкрутства (далі —Агентство) здійснює свою діяльність відповідно до Положення, затвердженого Наказом Мінекономіки від 06.06.2000 № 114. Основною метою Агентства є надання послуг у процесі провадження у справах про банкрутство відповідно до Закону.

Відповідно до мети своєї діяльності Агентство на виконання Положення:

1) готує та подає до Мінекономіки пропозиції щодо вдосконалення організаційних, економічних та інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань банкрутства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення,
а також щодо створення умов для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом, подає їх на розгляд Мінекономіки;

3) визначає порядок продажу активів у рахунок погашення податкового боргу боржника відповідно до ст. 7 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»;

4) на підставі укладених угод бере участь у досудовій санації та процедурах банкрутства, виступає організатором торгів, конкурсів з продажу активів платників податку, щодо яких порушено справу про банкрутство;

5) створює та використовує інформаційну базу щодо неплатоспроможних підприємств та організацій, юридичних і фізичних осіб, які провадять експертну діяльність у сфері неспроможності (банкрутства) та фінансового оздоровлення підприємств;

6) здійснює в установленому порядку операції з цінними паперами (пакетами акцій підприємств);

7) надає юридичні, консультаційні, інформаційні та інші послуги підприємствам, установам, організаціям та громадянам;

8) за замовленням розробляє план санації державних підприємств-боржників та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, інших суб’єк­тів підприємницької діяльності або проводить їх експертизу;

9) бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів підприємницької діяльності, що перебувають у державній власності, з метою виявлення серед них боржників та запобігання їх банкрутству.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+