Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2.1.6. Державний орган з питань банкрутства

7.2.1.6. Державний орган з питань банкрутства

Державну політику щодо запобігання банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом стосовно державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п’ять відсотків, суб’єктів підприємницької діяльності інших форм власності у випадках, передбачених Законом, здійснює державний орган з питань банкрутства, який діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку.

Повноваження державного органу з питань банкрутства відповідно до Указу Президента України від 23.10.2000 № 1159/2000 покладено на Міністерство економіки та з питань європейскої інтеграції України (далі — Мінекономіки). Мінекономіки України відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

1) проводить державну політику щодо запобігання банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом стосовно підприємств та інших суб’єктів підприємни­цької діяльності;

2) пропонує господарському суду кандидатури арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для державних підприємств, щодо яких порушено справу про банкрутство;

3) здійснює ліцензування діяльності фізичних осіб — суб’єк­тів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність як арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори);

4) здійснює ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

5) утворює державну госпрозрахункову установу (агентство)
з питань банкрутства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+