Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2.1.5. Власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника

7.2.1.5. Власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника

Одним із наслідків здійснення процедури банкрутства є обмеження повноважень власника (органу, уповноваженого управ­ляти майном) стосовно управління і розпорядження майном. У процедурі розпорядження майном Суд має право відсторонити керівника боржника від посади та покласти виконання його обов’язків на розпорядника майна. Так само з дня винесення ухвали про санацію керівник боржника відсторонюється від посади, і управління боржником переходить до керуючого санацією. Одночасно припиняються повноваження органів управління борж­ника — юридичної особи, повноваження органів управління передаються керуючому санацією.

Отже, власник майна боржника, з одного боку, є учасником провадження у справі про банкрутство, а з другого — має досить обмежені повноваження як порівняти з іншими учасниками.

Наведемо перелік основних можливостей власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника в процесі провадження справи про банкрутство: 1) учасник провадження у справі про банкрутство (ст. 1 Закону); 2) має право здійснювати досудову санацію (ст. 3 Закону); 3) зобов’язаний вживати своєчас­них заходів для запобігання банкрутству підприємства-борж­ника (ст. 3 Закону); 4) має право приймати рішення про звернен­ня боржника з заявою до Суду про порушення провадження у справі про банкрутство (ст. 7 Закону); 5) має право подавати кло­потання про продовження або скорочення строку виконання функ­цій розпорядником майна (ст. 13 Закону); 6) за розсудом комітету кредиторів, за необхідності, представник органу, уповноваженого управляти майном боржника, має право брати участь із правом дорадчого голосу в роботі комітету кредиторів (ст. 16 Закону);
7) має право відповідно до плану санації виконати зобов’язання боржника (ст. 18 Закону); 8) повноваження власника припиняються з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, якщо цього не було зроблено раніше (ст. 23 Закону); 9) має право оскаржувати до Суду дії ліквідатора (ст. 25 Закону); 10) має право отримати копію ухвали Суду про ліквідацію боржника (ст. 32 Закону) 11) має право отримати майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (ст. 31 Закону); 12) керівник боржника до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство має право подати заяву про порушення справи про банкрутство боржника з метою проведення керівником процедури санації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+