Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2.1.4. Арбітражний керуючий

7.2.1.4. Арбітражний керуючий

Відповідно до ст. 3-1 Закону арбітражний керуючий — це суб’єкт підприємницької діяльності, фізична особа, яка має вищу юридичну або економічну освіту, володіє спеціальними знаннями, не є заінтересованою особою щодо боржника і кредиторів та діє на підставі ухвали Суду.

Поряд з комітетом кредиторів арбітражний керуючий є важливою особою у справі про банкрутство. Діяльність арбітражного керуючого може мати вирішальне значення для боржника, оскіль­ки саме через арбітражного керуючого здійснюється реалізація відносин між боржником, кредиторами і Судом. Арбітражний керуючий може мати статус розпорядника майна, керуючого санацією або ліквідатора на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство.

Розпорядник майна — це фізична особа, на яку в установленому Законом порядку покладаються повноваження щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника на період провадження у справі про банкрутство.

Керуючий санацією — фізична особа, яка відповідно до рішення Суду організовує здійснення санації боржника.

Ліквідатор — фізична особа, яка відповідно до рішення Суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів у встановленому Законом порядку.

Діяльність арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) регламентується Законом, Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердже­ними Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства економіки України від 04.05.2001 № 72/49 та Порядком контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженим Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 13.02.2002 № 22/35.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+