Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.4. Основні поняття до теми 7

Основні поняття до теми 7

Маркетингова політика розподілу – діяльність фірми щодо планування, реалізації та контролю за фізичним переміщенням сировини, матеріалів, готових виробів від місць їх видобутку та виробництва до місця їх використання з метою задоволення попиту й отримання відповідного прибутку.

Канали розподілу – сукупність фізичних та юридичних осіб, які виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення товарів і перебирають на себе або сприяють переданню права власності на товари на шляху від виробника до споживача.

Довжина каналу збуту – кількість посередників на шляху товару від виробника до споживача.

Ширина каналу розподілу – кількість незалежних учасників на кожному рівні каналу.

Інтенсивний збут – передбачає розміщення товарів на всіх торговельних підприємствах, де це тільки можливо.

Селективний збут – передбачає розміщення товарів на кількох (вибіркових) підприємствах посередників, до яких можуть висуватись особливі вимоги.

Ексклюзивний збут – розміщення товару лише в одного (ексклюзивного) посередника.

Логістика – процес управління рухом та зберіганням сировини, компонентів та готової продукції з часу сплати грошей постачальником до часу отримання грошей за доставку готової продукції споживачеві.

 

ОСНОВНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

У чому полягає сутність політики розподілу? Які стратегічні й тактичні завдання пов'язані з формуванням та організацією каналів розподілу? Які функції збуту?

Яким каналам розподілу віддають перевагу при розподілі споживчих, промислових товарів, послуг? Чому?

Які основні функції оптової й роздрібної торгівлі?

Які типи посередників може обрати фірма для збуту своєї продукції? Які критерії слід взяти до уваги при виборі посередника? Які основні методи й форми роздрібної торгівлі?

Які альтернативні системи розподілу може використати фірма для збуту своїх товарів? Які фактори впливають на вибір системи та каналів розподілу?

Які основні рішення пов'язані з вибором структури каналу розподілу?

За яких обставин якій комунікаційній стратегії в каналах розподілу слід віддати перевагу?

Які основні рішення мають бути прийняті щодо управління каналом розподілу?

У чому полягає сутність маркетинг-логістики й які рішення щодо фізичного розподілу слід прийняти?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+