Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

8. Тема 8. Система маркетингових комунікацій підприємства

1. Сутність та завдання інтегрованих маркетингових комунікацій.

2. Сутність та види реклами. Джерела розповсюдження реклами.

3. Напрямки формування позитивного іміджу фірми.

4. Зміст та заходи стимулювання збуту.

5. Форми особистого продажу товару.