Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

8.6. Основні поняття до теми 8

Основні поняття до теми 8

Маркетингова політика комунікацій – комплекс заходів, які використовує фірма для інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої товари.

Реклама – будь-яка платна знеособлена форма розповсюдження інформації про фірму та її товари.

Персональний продаж – усне представлення товару в ході бесіди з одним або декількома потенційними покупцями для продажу.

Стимулювання збуту – короткочасні спонукальні заходи заохочення споживачів до купівлі.

Взаємини з громадськістю – діяльність, спрямована на формування позитивного іміджу фірми в очах громадськості, доброзичливого ставлення до неї та її товарів.

Пабліситі – неоплачувані, некомерційні форми розповсюдження позитивної інформації про фірму та її продукцію через ЗМІ або зі сцени.

Спонсорство система взаємовигідних договірних відносин між спонсором і субсидованою стороною.

 

ОСНОВНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

У чому сутність маркетингових комунікацій?

Які основні цілі й засоби комунікаційної політики?

Які основні етапи процесу розробки комплексу просування?

Які існують підходи до визначення бюджету просування?

У чому сутність процесу планування реклами?

Які критерії та показники використовуються для вибору носіїв реклами?

Як оцінюється ефективність реклами?

У чому сутність етапів процесу стимулювання збуту?

У чому сутність, мета та форми основних і синтетичних засобів просування товару?