Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.2. Організація ремонтного господарства

Ремонтний цех підприємства очолюється головним чином механіком, якому підпорядковані підрозділи:

-         відділ головного механіка

-         ремонтний цех

-         цехові ремонтні бази

-         ремонтно-механічний цех

-         ремонтно-будівельний цех

Основна функція ремонтного господарства – організація системи планово-попереджувальних ремонтів (ППР).

Система ППР включає ремонти та заходи, що направлені на попередження передчасного зношення обладнання.

До складу системи планово-попереджувальних ремонтів входять:

1.     Догляд  за обладнанням

2.     Міжремонтне обслуговування

3.     Періодичні огляди

4.     Періодичні ремонти

 

Ремонт – це процес підтримання устаткування у робочому стані та відновлення його початкової дієспроможності, яка була втрачена в результаті виробничого використання.

Розрізняють такі види ремонтів:

1)    малий ремонт,

2)    середній ремонт,

3)    капітальний ремонт.

Малим ремонтом називається ремонт, при якому замінюються швидко зношені деталі зі строком служби рівним міжремонтному періоду без простою обладнання.

Середнім називається ремонт, при якому проводиться заміна тільки зношених частин і поновлення малозношених. Ця заміна проводиться після розбирання обладнання і відбраковки на основі дефектної відомості.

Дефектною відомістю називається документ, в якому визначається процент зношення кожної деталі.

Капітальним ремонтом називається ремонт, при якому проводиться повна заміна всіх деталей, що замінюються незалежно від ступені зношення, а також ремонт базових частин обладнання.

Період часу між обома капітальними ремонтами називається ремонтним циклом.

В кожній галузі для кожного виду обладнання існують свої формули ремонтного циклу, які приводяться в паспорті обладнання.

Наприклад. Формула циклу для станків металообробних:

М – М – С – М – М – С – М – М – К

 

Показником роботи ремонтного господарства є ремонтна складність.

Ремонтною складністю називаються витрати праці на ремонт обладнання, який вимірюється в годинах.

До показників, що характеризують рівень ремонтного господарства належать:

1.     Виконання плану ремонту обладнання, в одиницях обладнання.

2.     Виконання плану ремонту обладнання, в одиницях ремонтної складності, тобто в годинах.

3.     Виконання плану ремонтних робіт, у вартісних одиницях.

Планування ремонтних робіт здійснює відділ головного механіка, який розробляє організаційно-технічні заходи:

1)    по збільшенню строку служби деталей, які підлягають заміні,

2)    подовження міжремонтних періодів,

3)    зниження вартості ремонтних робіт.

На основі організаційно-технічних заходів відділ головного механіка складає календарні графіки ремонтних робіт.

Річний графік коректується в місячних графіках-планах. В плани ремонтних робіт включається модернізація обладнання, яка проводиться як правило під час капітальних ремонтів.

 

Шляхи вдосконалення ремонтного господарства:

1.     Виробництво запасних частин на спеціальних заводах галузі або підгалузі.

2.     Здійснення капітальних ремонтів на спеціальних ремонтних заводах.

3.     Кооперування ремонтної бази галузі.

4.     Механізація, автоматизація ремонтних робіт.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+