Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.3. Організація інструментального господарства

Інструментальне господарство – є самим складним і коштовним для виробництва, підприємства. Це обумовлено слідуючи ми причинами:

1)    величезна номенклатура оснащень, пристосувань та інструментів,

2)    вимоги високої точності до виробництва інструментів,

3)    великі витрати інструментів на виробництві,

4)    нестабільність інструментів в умовах НТП,

5)    висока кваліфікація робітників інструментального цеху.

 

Інструментальне господарство очолює бюро інструментального господарства, на малих і середніх підприємствах, на крупних підприємствах – інструментальний відділ.

Інструментальне господарство підприємства складається з відділу або бюро інструментального господарства, інструментального цеху, центрального інструментального складу, інструментально-роздаточних комор в цехах.

Функції інструментального відділу (бюро):

1.         планування, виготовлення і придбання інструментів, пристосувань, оснащення;

2.         планування витрат інструменту;

3.         організація технічного контролю і нагляду за експлуатацією інструменту;

4.         організація ремонту інструменту, оснащення і пристосувань.

 

Весь інструмент поділяється на універсальний і спеціальний.

Універсальний – це інструмент широкого застосування, виготовлений на спеціалізованих інструментальних заводах.

Спеціальний інструмент призначений для виконання певної операції або виготовлення виробу.

Правильна організація діяльності інструментального господарства неможлива без класифікації та індексації інструменту.

Класифікацією називається групування інструменту за типовими, конструктивними, виробничими ознаками.

Кожному типорозміру оснащення надається умовне позначення – індекс.

Індекс маж шість цифр:

1-ша цифра – означає клас

2-га – підклас

3-тя – групу

4-та – підгрупу

5-та – вид

6-та – різновид

Класи, підкласи, групи, підгрупи, види і різновиди позначаються десятичною системою  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+