Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.2.3. Стратегія оптимальних витрат

8.2.3. Стратегія оптимальних витрат

Стратегія оптимальних витрат - це стратегія, яка ніби об'єднує позитивні якості попередніх і орієн­тована на надання покупцям найбільше цінностей за їхні гроші. Йдеться про одночасну орієнтацію як на низькі витрати (дешеву продукцію), так і на дещо кра­щі характеристики та привабливість товару. Ідея по­лягає у створенні підвищеної цінності, що перевищує очікування покупців по всіх параметрах товару (які­сть, характеристики, привабливість, обслуговування) з одночасним переконанням споживачів у розумності ціни за таку цінність.

Мета даної стратегії полягає в тому, щоб зарекоменду­вати себе спочатку виробником з низькими витратами й від­мінними характеристиками, а пізніше, використовуючи пере­вагу у витратах, знижувати ціну в порівнянні з аналогічними товарами, що випускаються конкурентами.

Конкурентна перевага стратегії оптимальних витрат забезпечується близькістю до конкурентів по ключових пара­метрах (якість, характеристики, привабливість, обслуговуван­ня), з одного боку, і перевазі над ними по витратах - з іншого. Тобто підприємство має пропонувати таку ж якість, що і кон­куренти, тільки з меншими витратами, таке ж обслуговування, тільки дешевше, такі ж характери-тики товару, тальки, знову ж таки, дешевше і т.д. Підприємство повинно вміти розробити і впровадити нові характеристики товару з меншими витрата­ми, чи запропонувати продукцію, відмінну від аналогів конурентів (по основних параметрах) за цінами, прийнятними покупцям. Наперед виступає уміння одночасно керувати ви­тратами, знижуючи їх, і вносити додаткові характеристики у товар.

Найвдалішим результатом впровадження стратегії оп­тимальних витрат є здобуття статусу виробника достатньо різноманітного товару з більш низькими витратами та наміру стати лідером по низьких витратах і одночасно виробником різноманітних товарів, кращих у галузі.

В даній стратегії великий простір для маневру між низь­кими витратами і диференціацією. Така гібридна стратегія дозволяє використовувати переваги обох стратегій, ство­рюючи бездоганну купівельну корисність товару. Тому вона переважає чисті стратегії низьких витрат і диференціації, зни­жуючи характерні їм ризики. Це має місце тому, що підприєм­ство з оптимальними витратами може пропонувати товар се­редньої якості за ціною, нижчою від середньої, чи товар вищої якості за середньою ціною. Більшість покупців віддають пере­вагу саме такому поєднанню параметрів „ціна-якість». А з другого боку, гібридна стратегія добре захищає від тиску з одного чи іншого боку підприємств з „чистими» стратегіями низьких витрат чи диференціації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+