Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.2.4. Стратегія ринкової ніші (сфокусована стратегія)

8.2.4. Стратегія ринкової ніші (сфокусована стратегія)

На відміну від стратегії лідерства за витратами і диферен­ціації, стратегія фокусування передбачає глибоку спеціаліза­цію підприємства, його окремих СОБ. Мета - краще обслуго­вувати покупців даного цільового сегмента.

Стратегія ринкової ніші (сфокусована страте­гія) означає глибоку спеціалізацію підприємства, його окремих СОБ, зосередження їх зусиль або на одному із сегментів ринку, або на певній250 групі товарів, або на окремій групі покупців, або на низьких витратах. Ін­шими словами, йдеться про знаходження на ринку тієї ніші, в якій підприємство хоче і може забезпечити собі

Сфокусована стратегія на диференціації залежить від дано­го купівельного сегменту ринку, що вимагає унікальних хара­ктеристик товару.

Поштовхом до розробки стратегії фокусування може пос­лужити і забезпечити гарні результати наступне:

а) наявність завеликого, а тому неприбуткового сегменту;

б) сегмент має гарний потенціал для зростання;

в) наявність доброго іміджу підприємства у покупців дано­го сегменту;

г) сегмент не є привабливим для більшості конкурентів;

д) підприємство, що збирається застосувати стратегію фокусування має достатньо ресурсів і навичок для успішної роботи саме на цьому сегменті;

е) більшість підприємств працює одночасно на декількох сегментах, а тому їм дорого і складно забезпечувати специ­ фічні потреби даного сегменту;

є) ніхто з конкурентів і не робить спроби спеціалізуватися на даному сегменті;

ж) підприємство не має достатньо ресурсів, щоб обслуго­ вувати ширшу частку ринку;

з) у галузі є достатньо сегментів, що дозволяє підприєм­ ству вибрати свою нішу, яка б відповідала його силам і здіб­ностям.

Ризики стратегії фокусування:

а) завжди є ймовірність, що конкуренти скопіюють прийо­ми фокусування підприємства і наблизяться до нього у даний сегмент;

б) загроза втрати привабливості товару у обраному сег­менті через розмиті межі між сегментом і ринком в цілому, внаслідок чого вимоги та переваги споживачів сегменту мо­жуть поширитись на весь ринок;

в) виокремлення конкурентами ще більш локального сег­менту (субсегменту);

г) сегмент може бути настільки привабливим, що викличе увагу безлічі конкурентів, які в короткий час його наситять і різко знизять прибутковість.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+