Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.1. Вплив факторів вирощування на якість бульб

Втрати картоплі під час зберігання досить значні, однак вони залежать від факторів не тільки зберігання, а й вирощування. В ро­ки з надмірною вологою або при створенні поганих ґрунтових умов та внаслідок низького рівня агротехніки одержують нележкий вро­жай, який за оптимальних умов зберігається лише 3 — 4 тижні.

Основними факторами вирощування картоплі, що впливають на якість та лежкість бульб, є такі:

1)  тип ґрунту — найкращий ґрунт легкого гранулометричного
складу, в нього можна садити картоплю пізньостиглих сортів у ран­
ні строки. При неможливості міжрядного обробітку в дощове літо в
такий ґрунт нормально надходить кисень (при вмісті в ньому кисню
менше 16 % формується врожай з ознаками задухи та непридатний
до зберігання), формуються нормальний смак (на ґрунтах важкого
гранулометричного складу утворюються бульби з мильною консис­
тенцією) та хімічний склад бульб (бульби з низинних місць, де вміст
міді, йоду, кобальту невеликий, мають бідний хімічний склад і по­
гану лежкість);

2)  місце в сівозміні — при розміщенні в сівозміні треба уникати
попередників, які мають однакові хвороби (фітофтороз) та шкідники
(нематода та ін.) з картоплею;

3)  реакція ґрунтового розчину — має бути нейтральною або тро­
хи підкисленою (вапнування, якщо воно потрібне, проводять під
попередник, оскільки безпосереднє вапнування ґрунту під картоп­
лю підвищує захворюваність бульб на паршу);

4)  підготовка садивного матеріалу — він має бути вирівняним,
що забезпечує одночасність появи сходів та дозрівання (недозрілі
бульби або втрачаються під час збирання, або дуже травмуються,
оскільки не мають зміцнілої шкірки). Машиною можна різати тіль­
ки насінні бульби, незначно уражені хворобами (5 %) після збері­
гання, обов'язково обробивши їх ТМТД та посадивши не раніш як
через 3 дні після різання;

5)  вологісний режим ґрунту — має бути нормальним (при нерів­
номірному зволоженні спостерігається розтріскування бульб), оскіль­
ки в засушливих умовах виникає залізиста плямистість м'якоті
бульб, а в перезволожених — бульби нележкі з поганим смаком і
запахом спирту та ацетальдегіду;

6)  співвідношення мінеральних добрив — при надмірі азоту роз­
вивається дуплистість бульб, підвищується вміст у них цукру, збі­
льшуються інтенсивність дихання під час зберігання та втрати,
знижується вміст вітаміну С; надлишок тирозину зумовлює потем­
ніння м'якоті при варінні картоплі, а надлишок фосфору — потем­
ніння бульб, неприємний смак та погану розварюваність;

7)  використання добрив з хлором — погіршує смакові власти­
вості бульб, мікродобрив затримує проростання картоплі при над­
лишку міді або, навпаки, прискорює проростання при надлишку
фосфору;

8)  боротьба з шкідниками та хворобами — недостатня боротьба
призводить до одержання нетоварного врожаю;

9) боротьба з бур'янами — внаслідок забур'яненості формуються деформовані бульби, майже непридатні для продовольчих цілей.

Лише дотримання технології вирощування картоплі дає змогу мати бульби певного цільового призначення — технічного, продо­вольчого, кормового чи насінного.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+