Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.3. Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації засобами уні-версального програмного продукту

9.3. Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації засобами універсального програмного продукту

Розглянемо реалізацію автоматизованого складського обліку на прикладі програмного продукту «X-DOOR» фірми «SoftTAXI». Модуль «Складський облік» рекомендується для застосування на підприємствах із великою номенклатурою виробів, що реалізуються, і вимагають кількісного обліку та формування звітних документів, що характеризують рух товарів для відображення його в бухгалтерському обліку.

«Складський облік» призначено для:

організованого зберігання інформації про товари та послуги;

ведення окремого обліку руху товарів по точках реалізації або підрозділах, використовуючи принцип багатоскладського обліку;

ведення розрізненого обліку реалізації товарів за готівковий та безготівковий розрахунок, використовуючи як балансові рахунки бухгалтерського обліку, так і позабалансові рахунки.

«Складський облік» дає можливість:

вести багатоскладський облік товарів і матеріалів;

формувати багаторівневу структуру складу (група / вид / тип / товар);

створювати внутрішній класифікатор товарів;

зберігати й оперативно відстежувати інформацію про всі партії товарів, що надійшли, з урахуванням терміну реалізації;

зберігати по кожному товару норму запасу та формувати на її основі дані про фактичний залишок звіт про умовний дефіцит;

прискорити та спростити процедуру відображення приходу і витрат товарів у картці, використовуючи шаблон уведення;

формування комплекту звітних документів, що всебічно характеризують рух товаро-матеріальних цінностей;

автоматизувати міжскладські переміщення;

в автоматичному режимі виконувати відвантаження товарів зі складу за виписаними за період накладними;

позначити операцію приходу та відвантаження товару зі складу;

здійснювати вибракування товару з можливістю наступної реалізації за спеціальною ціною браку;

автоматично формувати відпускні ціни на товари з веденням журналу призначення цін;

автоматично виконувати резервування та розрезервування товарів, виписаних за рахунками.

Модуль «Складський облік» формує та друкує такі звітні документи:

зведену відомість;

товарний звіт;

інвентаризований опис товароматеріальних цінностей;

умовний дефіцит;

відомість витрат товарів;

картку витрат за покупцями;

картку витрат за постачальниками;

акти затвердження цін і переоцінювання;

відомість товару з підсумковим терміном реалізації;

оборотну відомість по постачальниках за обліковими та відпускними цінами;

відомість залишків;

відомість надходження товарів;

прибутково-витратну відомість;

картку приходу по постачальниках;

акт браку;

прейскурант.

Фірма «SoftTAXI» пропонує також модуль «Відпуск товару», який доцільно поєднувати з модулем «Складський облік».

Модуль «Відпуск товару» призначено для автоматизації робочого місця менеджера та виконання робіт, пов’язаних із формуванням рахунків і витратних накладних із використанням різних видів відпускних цін, зі створенням прайс-листів на товари та послуги.

Він дає можливість:

вести та використовувати в роботі окремо облік оплачених і неоплачених рахунків;

вести й використовувати в роботі окремий облік відвантажених і невідвантажених накладних;

формувати відпускні ціни як довільно, так і у вигляді націнки або скидки від будь-якої випускної ціни;

зберігати й використовувати дані про партнерів;

використовувати, формуючи рахунки й витратні накладні, реквізити кількох банків (розрахункових рахунків);

використовувати пульти швидкого пошуку за фрагментом найменування партнера чи товару;

зберігати створені документи в архівах, формувати чисті бланки рахунків і витратних накладних із заповненими реквізитами підприємства;

визначити приналежність товару до податкової групи тощо.

«Відпуск товару» дає можливість формувати й друкувати такі документи:

прайс-лист на товари та послуги, а також інформацію про найменування товару, його ціну з ПДВ або без нього;

рахунки на сплату, підготовлені на основі прайс-листів, раніше виписаних рахунків або довільної інформації;

перелік рахунків і витратних накладних за будь-який період по одному або всіх партнерах;

перелік документів, за якими зарезервовано товар.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+