Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.4. Диференційований режим зберігання бульб

У зв'язку із зміною фізіологічного стану бульб у період зберіган­ня (висока інтенсивність життєдіяльності після збирання, перехід до стану глибокого спокою, глибокий спокій, підвищення інтенсив­ності дихання, проростання) застосовують диференційований ре­жим зберігання, який, залежно від стану бульб, поділяють на пері­оди: 1) лікувальний; 2) виведення в основний режим; 3) основний, коли застосовується оптимальний режим зберігання для певного сорту картоплі; 4) вимушеного спокою, коли температуру знижують, щоб запобігти проростанню (табл. 37).

Лікувальний період буває різним за тривалістю і залежить на­самперед від травмованості та захворюваності бульб. Здорові бульби відразу можна виводити в основний режим, і це забезпечує її трива­ле зберігання. Пошкоджені та хворі бульби за низької температури (2 — 5 °С) залишаються хворими, пошкодження їх не заліковуються, під кінець зберігання вони втрачають якість і їх відносять до техніч­ного браку. Тому лікувальний період для більшості бульб, зібраних комбайнами та відсортованих на сортувальних столах, має бути обов'язковим. Тривалість його має бути такою, щоб утворились не­обхідні шари суберину шкірних покривів. Разом з тим, якщо у веге­таційний період зберігались високі температури й сума ефективних температур за літо понад 2000 °С, то лікувальний і наступний пе­ріод виведення в основний режим зберігання проводять швидко. Протягом усього періоду зберігання, в тому числі й у лікувальний період, треба підтримувати високу вологість повітря (не менше 80 %). Якщо картоплю тримають на сонці, то ранева перидерма не утворюється, а просто пошкоджені місця засихають. Тому проводити лікувальний період картоплі, наприклад на буртмайданчику, слід під солом'яним укриттям, а якщо продовольча картопля зберігається у сховищі, — стежити за параметрами повітря, насамперед за тим, щоб вологість його не була низькою. У цей період виявляють також ушкодженість бульб фітофторозом.

Таблиця 37. Дихання і виділення теплоти картоплею залежно від пошкодженості бульб

(температура зберігання 3 °С, за С. Ф. Поліщуком)

Період поступового виведення в основний режим, як і лі­кувальний, передбачає активне вентилювання. Проте, якщо в лі­кувальний період вентилювання зазвичай здійснюють цілодобово, то в цей період лише тоді, коли температура навколишнього середовища нижча за температуру картоплі. Відносна вологість повітря в цей час переважно висока, оскільки вентилювання проводять уночі, коли температура повітря нижча, ніж удень. Залежно від якості бульб та умов вегетаційного періоду, воно триває 10 — 40 днів, тому що різке зниження температури шкідливе для недозрілої і не до­сить здорової картоплі.

Основний період, залежно від сорту, триває 140 - 230 днів. Те­мпература в цей час становить 1 - 5 °С. Для деяких сортів (Столова 19, Темп, Розвариста, Сотка, Старт, Білоруська крохмалиста, Вар-мас, Житомирська, Юбель) оптимальною є температура 4 — 6 °С. При температурі 2 - 3 °С найкраще зберігати картоплю сортів Гат-чинська, Верба, Агрономічна, Огоньок, Зміна, Любима, Дружна, Поліська рожева, Чарівниця, Смачна, Лошицька, Пригожа, Скоро­спілка, а при температурі 1 - 2 °С — Бородянська, Фаленська, Мрія, Берлінхінген, Білоруська рання, Зірка. Насінну й ранню картоплю зберігають за ще нижчих температур.

Період вимушеного спокою настає тоді, коли бульби знаходять­ся у кінці спокою, тобто вони здатні проростати, але цьому перешко­джають низькі плюсові температури. Картоплю будь-якого цільового призначення зберігають, запобігаючи проростанню. Для подальшого використання картоплю насінного призначення швидко озеленюють і дають змогу утворитися на світлі нормальним зеленим росткам. При зберіганні бульб продовольчого призначення температуру ще знижують, а за тиждень до використання її отеплюють.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+