Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.7. Контрольні питання

Контрольні питання

Які два основних завдання менеджменту капіталу?

У чому полягають особливості менеджменту власного та залученого капіталу?

Що означає і як розраховується коефіцієнт співвідношення пози-
ченого та власного капіталу?

Що таке принципові платежі?

Які підходи існують при визначенні принципових платежів і про-
центів за позику?

Які основні джерела капіталу підприємства?

Які основні шляхи підвищення прибутків підприємства за рахунок розширення інвестицій?

Які виробничі витрати пов’язані з функціонуванням капіталу?

Як визначається середній рівень процентної ставки за позику?

Які п’ять основних чинників, що визначають рівень процентної
ставки за кредит?

Скільки потрібно мати сільськогосподарської техніки в господарстві за її видами?

Що є доцільнішим ¾ купувати нову техніку чи ту, яка була в експлуатації?

Що є вигіднішим — купувати техніку чи орендувати її?

Чи доцільно кооперуватися з іншими господарствами при використанні техніки?

Які повинні бути строки заміни техніки?

Які виробничі витрати, пов’язані з експлуатацією техніки, є постійними, а які — змінними?

Як співвідношення між постійними і змінними виробничими витратами впливає на прийняття рішень стосовно того, яку техніку купувати?

Що є основним критерієм при комплектуванні машинно-трактор­ного парку господарства?

Які найважливіші ознаки орендних відносин?

Які характерні риси договору оренди майна?

Які основні умови договору оренди основних засобів?

Що є суб’єктом договору оренди майна?

Що є об’єктом договору оренди майна?

Як визначається орендна плата користування майном?

Які терміни договору оренди майна?

Які права та обов’язки орендодавця при укладанні договору оренди майна?

Які права та обов’язки орендаря при укладанні договору оренди майна?

Як здійснюється контроль за збереженням і використанням майна під час його оренди?

Які умови викупу орендарем орендованого майна?

Які умови списання орендованого майна?

Які умови припинення договору оренди майна?

У яких формах може виплачуватися орендна плата?

Який існує порядок оподаткування орендних операцій?

Який порядок реєстрації майна?

Які основні засади бухгалтерського обліку орендованого майна?

Який порядок придбання (викупу) орендованого майна?

Який порядок укладання договору купівлі-продажу майна?

Хто є суб’єктами договору купівлі-продажу майна?

Як визначаються ціна та термін оплати за договором купівлі-продажу майна?

Який порядок передачі майна покупцеві?

Які основні засади договору позики?

Як здійснюється оподаткування при викупі майна?

Як здійснюється оподаткування при позиці майна?

Які засади передачі майна у безоплатне користування?

Як здійснюється оподаткування за договором безоплатного ко-
ристування майном?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+