Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.6. Передача майна у безоплатне користування

9.6. Передача майна у безоплатне користування

Майно, яке підприємство не бажає брати в оренду чи викуповувати, за домовленістю сторін може бути передане за договором безоплатного користування. Згідно з цим договором підприємство одержує додатково майно, яким може безоплатно користуватися визначений термін, а за це зберігатиме його та підтримуватиме в належному стані.

Договір про безоплатне користування майном застосовується для тих майнових об’єктів, які на момент укладення договору не використовуються в господарській діяльності.

Договір безоплатного користування майном, стороною в якому є юридична особа, обов’язково укладається в письмовій формі. За бажанням сторін він може бути нотаріально засвідчений.

За договором безоплатного користування майном право власності не переходить і особа, яка отримує основні засоби в користування, зобов’язана повернути саме це майно.

Сторона, яка одержує майно, повинна користуватися ним згід­но з умовами договору і цільовим призначенням майна. Новоство-
рена юридична особа приймає майно у безоплатне користування для здійснення сільськогосподарського виробництва, переробки сільськогосподарської продукції та інших видів діяльності, перед-
бачених її статутом.

Після передачі громадянами-співвласниками майна в безоплат-
не користування новостворене підприємство повинно вжити заходів щодо оформлення права користування земельними ділянками, на яких розташовані будівлі і споруди як складова зазначеного майна. За погодженням сторін майно, яке підлягає реєстрації в державних органах (будівлі, споруди тощо), на період дії договору тимчасово може бути зареєстроване на ім’я новоствореної юридичної особи, що не означатиме переходу до неї права власності на майно.

Сторона, яка передала майно в безоплатне користування, може вимагати дострокового припинення дії договору, якщо майно використовується не відповідно до договору або не за призначенням. Користування майном призводить до його певного фізич­ного та морального зносу. Проте якщо сторона свідомо чи на-
віть необережно погіршує стан майна, одержаного в безоплатне користування, інша сторона вправі вимагати дострокового припинення договору. Дострокове припинення дії договору не вимагає попередження про це з боку сторони, що розриває договір. Не мають значення також вид майна і строк, на який укладено договір. У такому випадку особа, яка одержала майно, зобов’язана негайно його повернути.

Користувач має право вимагати дострокового припинення договору, якщо майно з незалежних від нього причин виявилося непридатним для використання. Після припинення договору з будь-яких причин майно, передане в безоплатне користування, повинно бути передане особі, яка має право власності на нього,
в стані, в якому його було одержано з урахуванням його нормаль­ного зносу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+