Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

«Маркетинг у банку» — спеціальний курс, предметом якого є вивчення комплексної системи організації банківської справи та збуту банківських послуг, що зорієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі вивчення та прогнозування грошового ринку.

Вивчення матеріалу курсу базується на знаннях, набутих у процесі студіювання курсів «Економічна теорія», «Гроші і кредит», «Маркетинг», «Облік та аудит» та ін. Курс тісно пов’язаний з дисциплінами, що вивчаються під час проходження магістерської програми, особливо з такими як «Менеджмент у банку», «Аналіз банківської діяльності», «Ситуаційне моделювання діяль­ності комерційних банків».

Метою курсу «Маркетинг у банку» є підготовка магістрів такого рівня, які добре володітимуть методами вивчення грошового ринку і ринку банківських послуг та прогнозування їх кон’юнктури, розроблятимуть, виходячи з цього, стратегію розвитку операцій банку.

Курс охоплює комплекс питань, характерних саме для банківського маркетингу, його зміст. Особлива увага приділяється банківському ринку, його сегментації, дослідженню та аналізу маркетингової стратегії комерційного банку, товарній політиці щодо банківських послуг та ціноутворенню на ці послуги, продажу банківських послуг і стимулювання їх збуту, комунікаціям.

Знання, набуті у процесі вивчення курсу «Маркетинг у банку», стануть у пригоді під час проходження магістерської практики та написання магістерської дисертації, а також у подальшій практичній і науково-теоретичній роботі випускника магістерської програми за спеціалізацією «Менеджмент у банку».

Автор висловлює щиру подяку студентам-магістрантам, які брали участь у виконанні індивідуальних завдань і вправ з маркетингу у банку протягом 1995—1999 років, а також колегам з кафедри банківської справи за корисні поради під час підготовки даного матеріалу, зокрема особисто професору Миколі Івановичу Мируну.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+