Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ

Термін „маркетинг" з'явився в економічній американській літературі напри­кінці XIX — початку XX століть і означав „ринкова діяльність". Тоді маркетинг ото­тожнювали зі збутом товарі», ринок яких був недостатньо насичений, і всі маркетин­гові заходи обмежувались здебільшого діяльністю у сфері розподілу товарів. У міру насичення ринку підприємства були змушенні значно розширювати сферу ринко­вої діяльності, у зв'язку з чим сутність маркетингу змінилась. Розширились і його географічні межі — Японія, Західна Європа, а в останні роки і пострадянські країни.

Хоча термін „маркетинг" став доволі популярним, його часто хибно тракту­ють і застосовують на практиці. Матеріали цього розділу допоможуть Вам осягну­ти це поняття.

Після вивчення розділу Ви зможете:

• зрозуміти сутність маркетингу й усвідомити його роль в економіці;

• порівняти п'ять концепцій, на яких загалом можна будувати взаємовідноси­ни між виробниками і споживачами в умовах ринку;

• з'ясувати зміст маркетингової діяльності на підприємстві на основі вивчення моделі цієї діяльності;