Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1. Базові категорії маркетингу

Базові категорії маркетингу

· Нестаток — брак засобів до існування; бідність, нужда, злидні.

· Потреба — 1) необхідність у чому-небудь, що вимагає задоволення; 2) вимоги, які необхідно задовольнити, запити відповідно з культурним рівнем та особистістю індивідуума.

· Запит — потреба у чомусь, яка підкріплена купівельною спроможністю.

· Товар — все те, що становить предмет торгівлі, може задовольнити потребу чи нестаток і пропонується на ринку з метою звернення уваги, придбання або використання.

· Обмін — процес руху товарів як форма розподілу продуктів праці суспільства, обмін попиту і пропозиції.

· Угода — 1) комерційний обмін цінностями між двома сторонами; 2) договір, за яким встановлюються взаємні зобов’язання щодо чого-небудь.

· Ринок — сукупність існуючих і потенційних покупців товару.

Під час вивчення зазначених питань слід звернути увагу на специфічне значення загальноекономічних категорій «товар» і «ринок», що є дуже важливим для розуміння особливостей маркетингу.

Згідно із законом Парето*, 20 % споживачів купують 80 % товарів. Тому важливим завданням маркетингу є саме встановлення кола цих споживачів.* ПАРЕТО (Pareto) Вільфредо (1848—1923 рр.), італійський економіст та соціо­лог, представник математичної школи в політекономії, один із засновників функціоналізму. Намагався математично обґрунтувати концепцію взаємозалеж­ності всіх економічних факторів, включаючи ціну. Сформулював закон розподілу доходів (закон Парето).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+