Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1. Туристська індустрія та інфраструктура туризму

Туристська індустрія — взаємопов'язана система підприємств і підприємців, що надають туристам усі необхідні для споживання і достатні для здійснення самого процесу туризму туристські по­слуги, роботи і товари. Бурхливий розвиток масового туризму у світі викликав рівноцінний розвиток індустрії туризму і суміж­них галузей господарства, науки і культури, системи освіти.

Виходячи з цих передумов, туристська індустрія — сукупність готелів й інших засобів розміщення, засобів транспорту, об'єктів громадського харчування, об'єктів і засобів розваг, об'єктів пізна­вального, лікувального, оздоровчого, спортивного, релігійно-куль­тового, ділового та іншого призначення, організацій, що здійсню­ють туроператорську і тураґентську діяльність, а також надають туристсько-екскурсійні послуги.

На даному етапі розвитку, незалежно від державного устрою країни чи території туристського центру, в сфері туризму діють кілька різних типів підприємств, які здійснюють туристську діяльність, а саме організатори туризму (туроператори і тураґенства), перевізники, готелі та інші підприємства системи розміщен­ня, підприємства громадського харчування, атракції і розваги, а також інших туристських і суміжних з ними послуг. До таких відносять підприємства банківської сфери, послуг страхування, інформації та інші. У спеціальних видах туризму можуть брати участь лікувальні заклади, освітні установи, спортивні та інші, діяльність яких адекватна цілям конкретного туристського продук­ту. Важливо, щоб усі ці організації гармонійно доповнювали одна одну й надавали всі послуги, необхідні споживачеві і достатні за кількісними, якісними й асортиментними показниками.

Індустрія засобів розміщення.

Індустрія засобів розміщення з точки зору економіки — визна­чальна складова системи гостинності. Вона і виходить з найдавні­ших традицій, властивих практично для будь-якої суспільної фор­мації в історії людства — поваги до гостя, радості його прийому та обслуговування.

Розміщення — найважливіший елемент туризму. Немає розмі­щення (ночівлі) — немає туризму. Це непорушна і жорстка вимога економіки як будь-якого туристського регіону, так і господаря-власника садиби, що прагне значних і постійних прибутків від прийому туристів та економічно виправданої експлуатації своїх туристських ресурсів. Відзначмо, що такі туристські центри і місце­вості, які живуть винятково за рахунок транзитних туристів й екс­курсійного обслуговування. Але в цьому випадку для одержання значних доходів туристський продукт повинен мати значний ухил у бік товарної складової.

Засоби і системи розміщення — основні засоби — будинки різних типів і видів (від дерев'яного притулку в горах до великого готе­лю), пристосовані спеціально для прийому та організації ночівлі тимчасових відвідувачів з різним рівнем сервісу. Кількість ліжок у готельній сфері — найголовніший показник, який використо­вується для оцінки потенціалу туристського центру чи регіону для прийому туристів. Адже кількість місць в основних і додаткових засобах розміщення чітко визначає обсяги засобів розміщення і реальну можливість прийому туристів у даному туристському центрі.

Сьогодні індустрія гостинності — це надзвичайно важлива сис­тема господарства регіону або туристського центру і першочергова складова економіки туризму. Індустрію гостинності створюють різні засоби колективного та індивідуального розміщення: готелі, мо­телі, молодіжні готелі і гуртожитки, апартаменти, туристські се­лища, а також так називаний приватний сектор — гостинні садиби, що беруть участь у розміщенні туристів.

Інфраструктура туризму

Під інфраструктурою туризму розуміються комплекс споруд, інженерних і комунікаційних мереж, у тому числі телекомуніка­ційного зв'язку, доріг, суміжні індустрії туризму підприємства, що забезпечують нормальний доступ туристів до туристських ресурсів, і їхнє належне використання з метою туризму, а також забезпечен­ня життєдіяльності підприємств індустрії туризму.

Це й автомобільні шляхи і залізниці, вокзали і термінали, сис­теми регулювання дорожнього, повітряного, річкового і морського руху, системи теплопостачання, електричні і телефонні мережі й інше. Розвиток інфраструктури туризму — важливий етап плану­вання процесу використання туристських ресурсів. Яким приваб­ливим не був би туристський ресурс, а доступ до нього значною

мірою залежить від можливості вільного доступу до нього спожи­вача — туриста. Якщо до природного ресурсу немає зручної доро­ги, то масове відвідування об'єкта стає нелегким а часто-густо і взагалі неможливим. Тому водоспад Анхель у Венесуелі, найви­щий водоспад у світі, майже не відвідується туристами, оскільки до нього немає під'їзних доріг, відсутні площадки для посадки літаків (крім літаків малої авіації та гелікоптерів). До цього уні­кального природного об'єкта туристського інтересу можна добра­тися з великими складнощами на човні по стрімкій ріці Корона.

Крім того, просто доступу мало, масовий турист вимагає і дуже комфортних умов свого перебування в місці тимчасового відвіду­вання. Для прикладу, загальноприйнятий світовий стандарт індустрії гостинності передбачає розміщення туристів у двомісному номері зі зручностями (туалет, душ/ванна, гаряча вода), а це є суттєвою перешкодою для розвитку туризму в периферійних районах Украї­ни, де навіть найкращі готелі, побудовані в 50—60-ті роки, мають санвузол на поверсі, а не в номері. Те ж саме у більшості випадків на цей час стосується і значної частини українських гостинних садиб.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+