Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.11.1.1. Поняття світової валютної системи та її основні елементи

Світова валютна система — це закріплена міжурядовими угодами форма організації валютних відносин. Основними її зав­даннями є сприяння міжнародному валютному співробітництву та зростання міжнародної торгівлі, стабілізація валютно-обмінних операцій, створення системи багатосторонніх розрахунків та усу­нення валютних перешкод у міжнародній торгівлі.

Структуру світової валютної системи складають:

—  міжнародні засоби обігу та платежу (золото, національні ва­
люти, міжнародні або композитивні гроші тощо);

—  міжнародна валютна ліквідність — це спроможність пере­
міщення валютних ресурсів, що забезпечують гарантію вчасної опла­
ти зобов'язань у міжнародній сфері;

—  узаконений режим валютних курсів і раритетів (валютний
паритет — це законодавчо встановлене співвідношення між двома
валютами, яке є основою валютного курсу);

—  уніфіковані форми і правила міжнародних розрахунків;

—  умови конвертованості валют;

—  валютні ринки;

—  міжнародні валютно-фінансові організації.

З часу формування (друга половина XIX ст.) світова валютна система видозмінювалась. Зміна валютної системи базується на тому, який актив визнається резервним, тобто за допомогою якого акти­ву можна регулювати дисбаланси в міжнародних розрахунках.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+