Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1.11. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

Однією з форм міжнародних економічних відносин (табл. 1.11.1) є міжнародна торгівля фінансовими інструментами, що охоплює тор­гівлю валютою і цінними паперами, дериватами, кредитами та міжна­родні розрахунки. У міжнародній практиці вона реалізується че­рез систему валютно-фінансових відносин, яка містить валютну і фінансову складові. Окремим елементом є міжнародні розрахун­ки. Це безготівкові розрахунки за грошовими зобов'язаннями та вимогами, які виникають внаслідок міжнародних відносин.

Міжнародна торгівля фінансовими інструментами як форма міжнародних економічних відносин має свої особливості, оскільки охоплює власне торгівлю специфічними товарами (валюта, цінні папери тощо) та забезпечує обслуговування міжнародного руху то­варів і факторів виробництва. "У зв'язку з цим доцільно розглядати окремо світову валютну систему та міжнародні кредитні відносини.