Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.11.2.1. Міжнародний кредит та його роль в міжнародних економічних відносинах

Розвиненість кредитних відносин є невід'ємною умовою функ­ціонування ринкової економіки. Кредитом називають рух позико­вого капіталу.

Міжнародний кредит — це кредит, де кредиторами і позиков-цями виступають різні держави, тобто рух позикового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин.

Як економічна категорія міжнародний кредит виражає відноси­ни, які склалися між кредиторами і позиковцями різних країн з приводу надання, використання та погашення позики. Суб'єктами цих відносин є держави та державні органи, кредитні організації, нефінансові заклади, а також інші юридичні та фізичні особи.

Міжнародний кредит виконує низку важливих функцій.

1.  Забезпечує перерозподіл між країнами фінансових і матеріаль­
них ресурсів, що сприяє їх ефективному використанню.

2.  Посилює нагромадження в межах всього світового господар­
ства за рахунок використання тимчасово вільних грошових коштів
одних країн для фінансування капіталовкладень в інших країнах.

3.  Прискорює реалізацію товарів.

У розвитку світового господарства міжнародний кредит відіграє важливу роль, сприяючи розвитку продуктивних сил та розширенню масштабів торгівлі. Водночас він може призводити і до негативних наслідків, викликаючи диспропорції в економіці країн-кредиторів. Надмірне залучення міжнародних кредитів та їх неефективне вико­ристання підриває платоспроможність позиковців внаслідок сплати величезних відсотків за кредит. Зовнішня заборгованість для багатьох країн стала причиною призупинення їх економічного зростання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+