Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Класифікація туризму за формами і видами

Класифікація туризму має важливе значення для практичної діяльності. Вона дозволяє вирішувати проблеми його територіаль­ної організації, планувати розвиток матеріально-технічної бази, визначати попит і формувати ринок туризму, виробляти та реалі­зовувати туристичний продукт, відповідним чином організовувати обслуговування туристів.

Класифікація в туризмі — це виділення його окремих форм і видів у залежності від основного показника — критерію.

Практично неможливо виділити форми та види туризму в їх чис­тому вигляді, тому немає в світі єдиної класифікації.

Ті, що існують в спеціальній літературі, мають більші або менші розбіжності, але в цілому узгоджуються між собою.

За формою організації виділяють чотири форми туризму:

• груповий;

• індивідуальний;

•  індивідуально-груповий: тури купуються клієнтами індивіду­ально, а обслуговування відбувається в групі;

• сімейний.

Туризм можна класифікувати за такими критеріями:

• метою подорожі;

• спрямованістю туристичних потоків;

• масштабами охоплення території;

• способом пересування та використанням транспортних засобів;

• терміном поїздки;

• сезонністю;

• демографічним і соціальним складом учасників подорожі;

• ступенем організованості;

• принципами організації продажу туру та формою організації туристичного обслуговування.

Перший критерій поділу туризму на види має вирішальне зна­чення, адже саме мета подорожі є визначальною при формуванні туру, вибору маршруту та організації відповідного очікуванням гостей туристичного обслуговування.

Звичайно, може бути не одна мета подорожі — їх може бути декілька. Але все одно — тільки одна з них буде тією головною, яка приведе туриста у Вашу гостинну садибу. Чим багатограннішою буде Ваша пропозиція, тим більша ймовірність того, що ок­рема її складова частина якнайповніше відповідатиме меті подо­рожі того чи іншого туриста.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+