Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3.3. Обмеження щодо діяльності банків

Банкам забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілейних інвестиційних монет) та страхування, крім виконання функцій страхового посередника.

Спеціалізованим банкам (за винятком ощадного) забороняється залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в обсягах, що перевищують 5 відсотків капіталу банку.

Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше 25 відсотків капіталу банку. Це обмеження не поширюється на:

1.  приміщення, яке забезпечує технологічне здійснення банківських функцій;

2.            майно,   яке   перейшло   банку   у   власність   на   підставі   реалізації   прав
заставо держателя відповідно до умов договору застави;

З. майно, набуте банком з метою запобігання збиткам, за умови, що таке майно має бути відчужено банком протягом одного року з моменту набуття права власності на нього.

Банкам забороняється прямо чи опосередковано надавати кредити для придбання власних цінних паперів.

Банк не може надавати кредити під процент, ставка якого є нижчою від процентної ставки за кредитами, які бере сам банк, і процентної ставки, що виплачується ним по депозитах. Виняток можна робити лише у разі, якщо при здійсненні такої операції банк не матиме збитків. Банк має право видавати бланкові кредити за умов додержання економічних нормативів.

Надання безпроцентних кредитів забороняється, за винятком передбачених законом випадків.

Банки мають право здійснювати інвестиції. Банку забороняється інвестувати кошти в підприємство, установу, статутом яких передбачена повна відповідальність його власників.

Пряма чи опосередкована участь банку у капіталі будь-якого підприємства, установи  не  повинна перевищувати   15  відсотків  капіталу  банку.   Сукупні інвестиції банку не повинні перевищувати 60 відсотків розміру капіталу банку. Це обмеження не застосовується у разі, якщо:

1.  акції та інші цінні папери, придбані банком у зв'язку з реалізацією права
заставодержателя і банк не утримує їх більше одного року;

2.            банком з метою створення фінансової холдингової групи придбані акції,
емітентом яких є інший банк;

3.            цінні папери знаходяться у власності банку не більше одного року, який
отримав їх у результаті андеррайтингу.

4.            акції та інші цінні папери придбані банком за рахунок та від імені своїх
клієнтів.

Угоди, що здійснюються з пов'язаними з банком особами , не можуть передбачати більш сприятливі умови, ніж угоди, укладені з іншими особами. Такі угоди визнаються судом недійсними з моменту їх укладення.

Пов'язаними особами є:

1.  керівники банку;

2.            власники істотної участі в банку;

3.            близькі родичі, чоловік, жінка, діти, батьки будь-якої особи, що зазначені в
пунктах 1 і 2;

4.            афілійовані особи банку, керівники і власники істотної участі в афілійованих
особах, а також їх близькі родичі.

Більш сприятливими умовами визначаються:

1.  прийняття меншого забезпечення виконання зобов'язань, ніж вимагається
від інших клієнтів;

2.            придбання у пов'язаної особи майна низької якості чи за завищеною ціною;

3.            здійснення інвестиції в цінні папери пов'язаної особи, яку банк не здійснив
би в інше підприємство;

4. оплата товарів та послуг пов'язаної особи за цінами вищими, ніж звичайні або за таких обставин, коли такі самі товарні послуги іншої особи взагалі не були б придбані.

Банк може укладати угоди з пов'язаними особами, які передбачають нарахування відсотків та комісійних на здійснення банківських операцій, які менші звичайних, та нарахування відсотків за вкладами і депозитами, які більші звичайних, у разі, якщо прибуток банку дозволяє здійснювати це без шкоди для фінансового розвитку банку.

Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для :

-         погашення   цією   особою   будь-яких   зобов'язань   перед   пов'язаною
особою банку;

-         придбання активів пов'язаної особи банку;

-         придбання  цінних  паперів,  розміщених чи  підписаних  пов'язаною
особою банку, за винятком продукції, що виробляється цією особою.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+