Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1.5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

Відповідно до Закону України „Про охорону праці" (ст. 25) власнЦ повинен проводити розслідування та вести облік нещасних випадки професійних захворювань і аварій згідно з ДН/ЮП 0.00-4.03-98 „Положенн про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворюван і аварій на підприємствах, в установах і організаціях". Дія цього Положенн поширюється на підприємства, установи і організації усіх форм власност що діють на території України, всіх громадян (в тому числі іноземців та ос} без громадянства), які є власниками цих підприємств або уповноваженим ними особами, а також на громадян, які виконують на цих підприємства роботу за трудовим договором (контрактом), проходять виробничу практик або залучаються до роботи з інших підприємств.

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків з учнями і студентам навчальних закладів під час навчально-виховного процесу, трудовог і професійного навчання в навчальному закладі визначається Міносвіти.