Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.6. Контрольні питання

Контрольні питання

Які функції фінансового менеджменту на аграрному підприєм-
стві?

Як визначається платоспроможність підприємства?

Що таке ліквідність підприємства?

Як визначається власний капітал підприємства?

Який зміст звіту про прибутки та збитки?

Який зміст звіту про рух грошових засобів?

Як визначається процес інвестування на аграрному підприємстві?

Які два методи зіставлення інвестицій у часі використовують при оцінці інвестицій?

Які етапи методу оцінки чистої поточної вартості?

Які є форми кредиту?

Як класифікують кредити за їхніми видами?

Чим характеризується банківське кредитування?

У чому переваги та недоліки короткострокових і довгострокових кредитів?

Як класифікують кредити за забезпеченням?

Як класифікують кредити за способом надання?

Як класифікують кредити за терміном погашення?

Які кредити відносять до стандартних, нестандартних та безнадійних?

Які документи вимагаються фінансовою установою при наданні кредиту?

Які типові причини відмови у наданні кредиту банківською установою?

Які основні моменти мають бути зафіксовані у кредитному договорі?

У чому суть оцінки позичальника за методом «5С»?

За якими показниками визначають рівень кредитоспроможності позичальника?

Які основні вимоги до складання фінансової звітності підприємства?

Хто є користувачами фінансової звітності та які її основні документи?

Хто є користувачами податкової звітності та які її основні документи?

Хто є користувачами управлінської звітності та які її основні документи?

Які основні інформаційні потреби користувачів фінансових звітів?

Яким якісним характеристикам має відповідати фінансова звітність?

Які основні компоненти фінансової звітності та їх характеристика?

Чим характеризується облікова політика підприємства та що впливає на її вибір?

Які обставини можуть впливати на зміни в обліковій політиці?

У чому полягає зміст наказу «Про облікову політику на підприємстві»?

Які податки та збори відносять до загальнодержавних?

Які податки та збори відносять до місцевих?

Які основні податки та збори сплачують сільськогосподарські підприємства?

У чому суть, який порядок та об’єкт нарахування і сплати фік­сованого сільськогосподарського податку?

У чому суть, який порядок та об’єкт нарахування і сплати подат­ку на додану вартість сільськогосподарськими підприємствами?

У чому суть, який порядок та об’єкт нарахування і сплати податку на прибуток сільськогосподарськими підприємствами?

У чому суть, який порядок та об’єкт нарахування і сплати єдиного податку фізичними особами та підприємствами?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+