Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11. 4. Програма ЮНЕСКО в галузі інформації і комунікації

Доступ до інформації і знаньь все більше визначає харак­тер засвоєння знань, культурнїих проявів і участі в житті суспільства і відкриває можливості для розвитку і збережен­ня миру. Знання стають головноїю силою соціальних перетво­рень. ІКТ відкривають нові перспективи будівництва суспільства знань за допомогою освіти, спільного викорис­тання знань і обміну ними, ствоорення умов для творчості і міжкультурного діалогу. З іншсого боку, ІКТ приводять до виникнення нових проблем щодоо свободи виразу думок, що є головною умовою стійкого розвиятку, демократії і миру.

ЮНЕСКО в рамках свого манддата сприяє політиці в галузі створення інформаційного сусгпільства на міжнародному і регіональному рівнях.

 В цілях реалізації можливостей, представлених ІКТ, ЮНЕСКО була запроваджена програма «Інформація для всіх». Вона направлена на зменшення відмінностей між інформаційно багатими і інформаційно бідними країнами підчас створення інформаційного суспільства для всіх. На її основі проводяться обговорення з питань міжнародної політики і розробка програм, спрямованих на:

-      більше  розуміння  проблем  етичного,   правового  і
суспільного характеру, пов'язаних з ІКТ;

-      поліпшення доступу до інформації, що є суспільним
надбанням;

-  збереження інформації.

Програма «Інформація для всіх» передбачає загальну схе­му міжнародної співпраці і партнерства. Вона заохочує роз­робку загальних стратегій, методів і інструментів для ство­рення інформаційного суспільства для всіх.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

11. 4. Програма ЮНЕСКО в галузі інформації і комунікації