Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11. 4.1. Цілі програми «Інформація для всіх»

Цілями програми «Інформація для всіх» є:

-  сприяти міжнародному осмисленню і обговоренню етичних,
правових і суспільних викликів інформаційного суспільства;

-      сприяти і розширювати доступ до інформації, що є
суспільним надбанням за допомогою впорядкування, оциф­
ровки і збереження інформації;

-      сприяти навчанню протягом всього життя у сфері ко­
мунікації, інформації та інформатики;

-      сприяти виробництву місцевої інформації і сприяти
поліпшенню доступу до знань місцевого значення за допомо­
гою навчання грамотності, як загальної, так і у сфері ІКТ;

-      сприяти використанню міжнародних стандартів і пере­
дових методів в сферах комунікації, інформатики і інфор­
мації в межах компетенції ЮНЕСКО;

-  сприяти мережевій взаємодії у сфері інформації і знань
на локальному, національному, регіональному і міжнарод­
ному рівнях.

У рамках Загальної Декларації Прав Людини, що формує основу інформаційних прав у майбутньому суспільстві, Про­грама «Інформація для всіх» надає платформу для обгово­рення міжнародної політики з проблем збереження інфор­мації й універсального доступу до інформації, загальній участі у всесвітньому інформаційному суспільстві, а також з проблем моральних, правових і соціальних наслідків розвит­ку інформаційних і комунікаційних технологій.

Програма «Інформація для всіх» забезпечує структуру для міжнародного співробітництва і міжнародного і .регіонального партнерства. Для того, щоб проводити цю політику Програма підтримує розвиток спільних стратегій, ; методів і інструментальних засобів для побудови справедли­вого і вільного інформаційного суспільства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+