Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11. 5. Інформаційні сервери у глобальній інформаційній мережі Інтернет

Основною проблемою ефективного функціонування інформаційних серверів8 і порталів є завдання представлен­ня та одержання унікальної інформації, оскільки Інтернет є інформаційно насиченим середовищем, де існує багато аль­тернатив пошуку необхідної інформації.

Найбільш характерним прикладом Веб серверів, які належать до цієї групи, є Веб сервери, що надають інфор­мацію із правових питань та законодавства. Існують платні і безплатні сервери. Дуже часто на сервері поряд із платним представленням інформації реалізується і безплатне, напри­клад, по окремим тематикам. Це залучає велику кількість відвідувачів, формує імідж компанії, а також є додатковим засобом реклами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+