Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

11.4. Середньозважені індекси

Агрегатні індекси кількісних та якісних показників можна перетворити у середньозважені індекси – середньоарифметичний або середньогармонійний відповідно. Середньозважені індекси використовуються у тих випадках, коли відомі індивідуальні індекси якісних або кількісних показників. По своїй суті ці індекси є середніми зваженими величинами, у яких варіантами виступають значення індивідуальних індексів досліджуваного показника.

Агрегатні індекси кількісних показників можна перетворити у середньоарифметичні індекси наступним чином:

 

 

 

Отже, середньоарифметичний індекс доцільно використовувати у тому випадку, якщо відомі індивідуальні індекси кількісного показника і значення об'ємного показника за базисний період. За своїм економічним змістом ці індекси аналогічні агрегатним.

Приклад розрахунку середньоарифметичного індексу посівних площ:

 

Культури

Валовий збір у базисному році, ц

(y0S0)

Зміна посівних площ порівняно з попереднім роком, %

Індивідуальні індекси посівних площ

(is)

Пшениця

127900

+5

1,050

Жито

34400

-10

0,900

Ячмінь

20500

+16

1,160

Всього

182800

х

х

 

Середньоарифметичний індекс посівних площ:

Отже, по трьох культурах посівні площі зросли в середньому на 3,4%.

Агрегатні індекси якісних показників можна перетворити у середньогармонійні індекси наступним чином:

 

Середньогармонійні індекси доцільно використовувати в тих випадках, коли відомі індивідуальні індекси якісного показника і значення об'ємного показника у звітному періоді.

Приклад розрахунку середньогармонійного індексу заробітної плати:

 

Цехи

Фонд заробітної плати  у звітному періоді, тис. грн.

(f1T1)

Зміна рівня заробітної плати порівняно з базисним періодом, %

Індивідуальні індекси заробітної плати (if)

№1

25,4

+15

1,150

№2

17,3

+7

1,070

№3

19,6

+25

1,250

Всього

62,3

х

х

 

Середньогармонійний індекс заробітної плати:

Можна зробити висновок, що у середньому по трьох цехах заробітна плати у звітному періоді порівняно з базисним зросла на 15,6%.

На основі середньозважених індексів також можна розрахувати приріст об'ємного показника за рахунок індексованого, для чого від чисельника індексу необхідно відняти його знаменник.